Ohlášky 17. 6. 2018

Čtení: Ez 18, 1-4.21-24.30-32 Sbírka:
Text: Lk 15, 1-10 Účast:
Písně: 177, 1 103 (1-3.10), 438, 693, 621 (s kytarou), 485.
Kazatel: Hana Ducho

Děkujeme sestře Haně Ducho za službu při dnešních bohoslužbách.

Dnešní sbírka je celocírkevní, je to sbírka solidarity na podporu sborů, které mají problémy zaplatit příspěvek do personálního fondu.

Ve středu se sešlo staršovstvo: projednalo organizační záležitosti pro příští období, schválilo příspěvek pro školu NOE ve výši 10 000 Kč a žádost o přijetí do sboru od Miroslava Koláčného. Také jsme se seznámili s výsledky jednání synodu. Staršovstvo se na vás obrací se žádostí o pomoc při svážení klientů na bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Pro tuto službu je potřeba více dobrovolníků, kteří by se mohli střídat. Prosíme, přihlaste se u pastorační pracovnice.

Dnes je na faře závěrečné zmrzlinové setkání nedělní školy se všemi učiteli se společným fotografováním, děti dostanou sladkou odměnu a nejpilnější účastník zajímavě oceněn.

Dnes odpoledne ve 14.30 bude na faře schůze seniorátní Jeronýmovy jednoty. Sejdou se zástupci sborů seniorátu.

Děkujeme Haně Benešové, Capouškové, Miriam Kalhousové, Pavle Pospíšilové, Markétě Janouchové, Zdeňku Jelínkovi, Báře Kučerové a Janě Plchové s dětmi za umytí oken a radiátorů ve farském bytě. Úklid je potřeba ještě dokončit. Brigáda bude pokračovat ještě ve středu 20. června.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve čtvrtek

– V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

– V 18 hodin biblická hodina na faře

Příští neděli 24. 6. bude při bohoslužbách pokřtěna Zuzana Dobrkovská z Pardubic, která požádala o křest a absolvovala se předkřestní přípravu s farářkou Annou Lavickou.

Rodina Duchova se bude stěhovat v úterý 26. června – budou potřeba pomocníci a pro všechny nějaké občerstvení. Hodina bude upřesněna. Týž den je plánována návštěva Heřmanova Městce – židovské synagogy a galerie v bývalé židovské škole. Komentovaná prohlídka je objednaná na úterý 26. června 2018 v 15 hodin. Můžeme společně cestovat autobusem ve 13.20 z autobusového nádraží anebo individuálně. Pozvánka visí též vzadu v kostele a na faře ve sborové místnosti. Případné dotazy zodpoví s. Naděje Mandysová.

Na letní tábor Horní Dubenky, který se koná v termínu od 10. do 19. srpna, máme letos přihlášeno krásných 26 dětí. Tím pádem nutně sháníme další vedoucí. Pokud víte o nějakém táborníkovi nebo o někom, kdo by se jím rád stal, neváhejte a kontaktujte pastorační pracovnici nebo hlavního vedoucího Tomáše Voltra. Těšíme se na Vás.

Ke 100. výročí založení Jeronýmovy jednoty se připravuje vydání sborníku. Dopis, který jsme obdrželi, si můžete přečíst vzadu v kostele. Za připomínku stojí, že historicky prvním pokladníkem Jeronýmovy jednoty byl Čeněk Klouček, člen našeho pardubického sboru.

Výstava fotografií Pavla Capouška v našem kostele potrvá do konce června. Je možné si vystavené fotografie zakoupit za 300 Kč. Výnos půjde na pokrytí nákladů výstavy. Zájemci o fotografie se pište se na papír umístěný v zadní části kostela. Po skončení výstavy vám budou fotografie dodány.

Před prázdninami je potřeba zajistit služby, prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Vzadu je přiložena tabulka na prázdniny. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.06.2018 v rubrice Ohlášky.