Ohlášky – 17.6.2012

Čtení: Iz 25,1-8  |  Text: Lk 14,15-24  |  Písně: 209; 161; 367; 694; 314; 685  |  Kazatel: Filip Ženatý  |  Sbírka: 2.797,-  |  Účast: 82/6

 

Děkuji bratru Filipu Ženatému za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách. Přejeme mu úspěšné dokončení studia bohosloví a vše dobré do jeho služby v církvi.

 

Bratr farář Daniel Ženatý dnes káže v českém reformovaném sboru v Rigsdorfu v Berlíně na slavnosti k 275. výročí příchodu českých bratří. Na tuto slavnost jeli spolu s ním i někteří další členové našeho sboru a sboru v Horní Čermné.

 

V minulém týdnu jsme obdrželi dar 2000 Kč od paní Stodolové při úmrtí její maminky paní Rálišové.

 

V měsíci červnu probíhá sbírka pro pro 2 děti z Ukrajiny – Maxima a Dášu, kterým jsme nabídli kmotrovství. Sborové shromáždění schválilo, že je budeme podporovat částkou 500 Kč měsíčně. Svoje dary můžete odevzdávat do domečku vzadu v kostele. V srpnu pojede bratr farář Ženatý jako zástupce SR do Veselinivky na oslavu 100 výročí založení Veselinivky při té příležitosti jim naše dary předá.

 

V úterý19. 6. ve 14 hodin bude schůzka starší generace na faře. Program

 

Rovněž v úterý 19. 6. v 18 hodin bude zde v kostele absolventský koncert varhaníků ZUŠ Polabiny .

 

Ve čtvrtek 21. června v 18.15 hodin bude řádná schůze staršovstva, která se tentokrát bude konat v Horním Jelení. Prosím presbytery, aby se domluvili,kdo koho vezme.

 

Biblická hodina pro děti ani pro dospělé se již po dobu prázdnin konat nebude.

 

V pátek v 18 hodin se sejde mládež

 

Příští  neděli 24. června bude v rámci bohoslužeb mimořádné sborové shromáždění, při kterém budeme volit 2. faráře našeho sboru – bratra Františka Plecháčka. Vzadu v kostele jsou k nahlédnutí seznamy hlasovných členů sboru. Prosím, abyste na toto shromáždění pamatovali. Bratr František Plecháček by měl nastoupit do našeho sboru od 1. září 2012.

 

Připravujeme se na prázdninový provoz ve sboru, kdy je potřeba zajistit zástup ve sborové kanceláři i při bohoslužbách v době prázdninových akcí i dovolených. Vzadu v kostele na nástěnce na modrém papíře. Prosím pište se, kdo byste mohl pomoci.

 

Letošní pobyt seniorů v Chotěboři bude od 1. do 8. září. Přihlášky přijímá sestra Capoušková.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty a zveme na rozhovor, kávu a čaj na faru a na zahradu. Je 3. neděle, na faře si můžete opět zakoupit zboží a výrobky Fair Trade.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 17.06.2012 v rubrice Ohlášky.