Ohlášky 17. 5. 2020

Čtení:  J 14, 15 – 21 Sbírka:   
Text:  Ž 122 Účast:   
Písně:  667, 346, 370, 625, 671, 649 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

Vzadu do domečku můžete přispívat na sbírku Jeronýmovy jednoty. Letáčky ke sbírce jsou k rozebrání vzadu v kostele. Děkujeme

V týdnu se konají tato shromáždění

  • ve čtvrtek 21. 5. je svátek Nanebevstoupení – budou se konat bohoslužby zde v kostele od 18 hodin, proto se biblická hodina konat nebude;
  • v pátek 22. 5. od 15 hodin biblická hodina pro děti

V sobotu 30. 5. se bude konat sborová brigáda – budou se uklízet sborové prostory, mýt okna na faře a v kostele. Prosíme, abyste přišli.

V neděli 14. června se bude konat výroční sborové shromáždění, které začne po ukončení bohoslužeb. Jedním z bodu programu bude představení záměru staršovstva o dalším postupu ve věci rekonstrukce budovy v ulici Hronovická. Upozorňujeme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Rozhodovat mohou členové sboru starší osmnácti let. Od příští neděle budou k dispozici zpráva o hospodaření sboru, návrh rozpočtu na rok 2020 a aktualizovaný seznam členů s hlasovacím právem.

Můžete se přihlašovat do kurzu Theofil – je to kurz pro výpomocné kazatele – je určen pro každého, kdo by se rád stal výpomocným kazatelem v ČCE. Bližší informace jsou na nástěnce před kostelem.

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva. Věnovali jsme se bohoslužbám s opatřeními a vysluhování večeře Páně. Řešili jsme změny v termínech různých akcí, termín konfirmace se posunul na 20. 9., při bohoslužbách na Svatodušní neděli 31. 5. bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří pomáhali v době karantény. Při bohoslužbách bude vysluhována VP. Dále se řešily běžné hospodářské a provozní věci.

Posezení u kávy a čaje se zatím nekoná. Prosíme, abyste se po ukončení bohoslužeb neshromažďovali vzadu v kostele a při vycházení farářka ani presbyter nebudou podávat ruce. Děkujeme za pochopení.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.05.2020 v rubrice Ohlášky.