Ohlášky – 17.5.2015

Čtení: Ex 33,12-23  |  Text: J 14,8-14  |  Písně: 150, 605, 438, 370, 673, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Účast:72/8  |  Sbírka:1715 Kč

 

Při jednání 34. synodu naší církve byla zvolena nová synodní rada. Synodním seniorem byl zvolen bratr farář Daniel Ženatý a dalšími členy synodní rady byli zvoleni: synodní kurátor Vladimír Zikmund, Pavel Pokorný, Ondřej Titěra, Jiří Schneider a Eva Zadražilová

Blahopřejeme bratru faráři Ženatému ke zvolení a přejeme mu hodně sil a Božího požehnání pro tuto náročnou službu.

Bratr farář Ženatý má dnes bohoslužby ve sborech v Benešově a Vlašimi.

Na měsíc květen vyhlašuje synodní rada tradiční sbírku pro Jeronýmovu jednotu, která slouží sborům na údržbu a opravy sborových budov. Svoje dary můžete odevzdávat do pokladničky – domečku – vzadu v kostele nebo Pavle Queisnerové proti dokladu. Zatím jsme vybrali 200,-

V týdnu budou obvyklá shromáždění.

připomínáme – ve čtvrtek v 9,30 setkání maminek s dětmi, 15.00 budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

V sobotu 23. května se uskuteční autobusový zájezd do Litomyšle a na Růžový palouček.

Příští neděle 24. května je neděle Svatodušní, budeme mít bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně v Pardubicích v 9 hodin a v Horním Jelení v 10.45. Sbírka z této neděle je určena na Diakonii.

Příští neděli odpoledne ve 14.30 hodin bude v Chrudimi další přednáška cyklu vzdělávání laiků– přednášet bude farář Petr Gallus na téma Ježíš Kristus a Boží Trojice.

V 19,30 se sejde na faře střední generace.

V pondělí 25. května od 13 do 18 hodin se bude na faře konat seminář kurzu Pečuj doma na téma – Komunikace s lidmi s demencí. Leták s více informacemi je vzadu na lavici.

Připomínáme, že v pátek 29.5. bude Noc kostelů – připravujeme program zaměřený na Mistra Jana Husa – kostel bude otevřen pro veřejnost od 20 do 23 hodin. Prosíme, abyste tuto akci podpořili, přišli a pozvali své známé.

V  neděli 31. 5. po bohoslužbách bude beseda, na které se seznámíme s průběhem a jednáním synodu a jak dál v našem sboru po zvolení synodním seniorem..

Na neděli 23. června připravujeme sborový zájezd do Severních Čech – program zájezdu je vyvěšen na nástěnce. Navštívíme sbor v Chomutově, kde budou bohoslužby, prohlédneme si vytěžená území, podíváme se do Národního hřbitova v Terezíně, navštívíme Litoměřice a Domov pro seniory naší Diakonie v Krabčicích… Naším průvodcem bude bratr farář Zdeněk Bárta. Přihlašujte se a pište se na připravený zelený papír.

Prosíme zpěváky a hudebníky, aby se sešli na faře u varhan k nácviku zpěvu na setkání pěveckých sborů v Hradišti.

Vítáme ve shromáždění hosty. Všichni jsme zváni na faru a na zahradu na rozhovor při kávě a čaji.

Prosím Olgu Kabelovou, aby sdělila další informace o zájezd do Litomyšle …

Tento příspěvek napsal/a dne 17.05.2015 v rubrice Ohlášky.