Ohlášky – 17.5.2009

Čtení: Ř 8, 18-26 | Text: L 8, 26-39 | Písně: 549, 81, 640, 355, 384, 67 3 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: | Sbírka:
Závod autohráh začíná na faře dnes po kávě a bude pokračovat v odpoledních hodinách, Organizátor Pavel Queisner zodpoví vaše dotazy.

Koncert duchovní hudby se koná dnes v 18 hodin zde v kostele. Na varhany hraje Ondřej Mucha, zazpívá basista Jan Kučera. Jste zváni. Program koncertu visí na nástěnce, vstupné dobrovolné.

Děti a konfirmandi se ve středu nesejdou.

Svátek nanebevstoupení Páně je ve čtvrtek.
Bohoslužby v Domově seniorů se konají v 15 hodin, poslouží bratr Martin Tabačan, kazatel CB.
Bohoslužby v našem kostele budou v 17:30 a vykoná je sestra Magdalena Ondrová z Chocně.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

V sobotu se koná v Chrudimi v 9,00 zkouška seniorátního pěveckého sboru

Od středy příštího týdne se v Německu v Brémách koná Evangelický Kirchentag.
Jde o velké shromáždění německých evangelíků a jejich hostů z různých zemí.
Z našeho sboru odjiždí 5 bratrů a sester, mezi nimi také b. farář a sborová sestra- zástup je zajištěn.
Přejeme jim šťastnou cestu a bohaté zážitky.

Synod naší církve se konal od čtvrtka v Praze. Byly projednány důležité záležitosti církve, byla zvolena nová synodní rada.
Synodním seniorem byl opět zvolen Joel Ruml, prvním náměstkem synodního seniora náš bratr farář Daniel Ženatý, druhým náměstkem Pavel Kašpar z Brna.
Novou synodní kurátorkou byla zvolena sestra Lia Válková, prvním náměstkem Pavel Stolař a druhou náměstkyní Eva Zdražilová.
Přejeme všem členům nově zvolené SR, aby je Pán Bůh obdarovával silou, moudrostí a dával jim radost z této služby.

Sborový výlet se konal včera. Navštívili jsme pěkná místa a radovali jsme se, že jsme mohli společně prožít celý den.
Výletu se účastnilo 37 bratří a sester všech generací.

Sbírka darů Jeronymovy Jednoty probíhá do konce května Zatím bylo vybráno 6.380,- Kč.
Dary můžete odevzdávat do pokladničky vzadu v kostele nebo proti potvrzení u sb. sestry. Děkujeme

V minulém týdnu jsme na stavební fond obdrželi 1.000,- Kč. Děkujeme

Poslední spolu souvisí- dobrovolníci z řad mužů i žen, ochotní připravit kávu a čaj po bohoslužbách, pište se, prosím, vzadu na nástěnce. Děkujeme.
Vítáme hosty v našem shromáždění, káva a čaj jsou připravené pro nás všechny na faře a na zahradě. .

Tento příspěvek napsal/a dne 17.05.2009 v rubrice Ohlášky.