Ohlášky 16.4.2017

Čtení: Mk 16, 1-8 Sbírka: 7 121 Kč
Text: Účast: 93/11
Písně: 117; 66; 660; 333; 336; 338; 341
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách.

V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Sbírka z dnešní neděle je určena na Hlavní dar lásky JJ- tentokrát pro sbor v Horní Krupé, který plánuje velké stavební úpravy sborových prostor ve své kazatelské stanici v Havlíčkově Brodě. Informace jsou na nástěnce.

Na Velikonoční pondělí budou bohoslužby v kostele v 9 hodin.

Dnes naposledy se můžete hlásit na sborový víkendový pobyt pro všechny generace v Evangelickém středisku v Chotěboři, který se koná ve dnech 6.÷8. května. Cena pobytu je pro dospělého 750 Kč a pro dítě od 3 let 350 Kč. Ještě jsou volná místa. Pište se na žlutý papír na skle místnosti pro děti.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

  • ve středu v 9.30 na faře setkání maminek s dětmi
  • ve čtvrtek v 15.30 bohoslužby s večeří Páně v Domově pro seniory na Dubině.
  • ve čtvrtek v 19.10 (po biblické hodině) se sejde rukodělný kruh.
  • v pátek 21. dubna se koná v Litomyšli seniorátní setkání mládeže.
  • v sobotu 22. dubna bude na faře burza dětského oblečení.
  • v neděli 23. dubna od 17 hodin bude v kostele koncert – Radka Piskačová varhany, Radka Rubešová mezzosoprán.

Na Letní tábor pro děti v Horních Dubenkách od 11.÷20. srpna je zatím přihlášeno 11 dětí. Aby se tábor mohl pořádat, je třeba mít přihlášeno alespoň 15 dětí. Přihlaste svoje děti nebo vnuky, ať se tábor může konat.

Brigáda na mytí oken na faře proběhne v týdnu od 24.÷28. dubna. Je možné přijít dopoledne i odpoledne. Prosíme, hlaste se u Pavly Queisnerové.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.04.2017 v rubrice Ohlášky.