Ohlášky – 17.4.2016

Čtení: L 9,1-6; 10,1  |  Text: L 10,17-20  |  Písně: 168, 150, 189, 667, 646, 421  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:2314 Kč |  Účast: 72/10

 

Dnes odpoledne ve 14.30 začíná na faře další přednáška základů teologického vzdělávání na téma – Myšlenka ekumenismu – ČCE v rámci ekumenických vztahů. Přednáší br. Ladislav Beneš – odborný asistent na ETF UK.

 

Dnes má 87. narozeniny br. farář Jiří Doležal. Přejeme mu vše dobré, požehnání od našeho Pána!

 

Čtvrteční biblické hodiny a potom také schůze staršovstva se zúčastnili členové seniorátního výboru. Provedli tzv. vizitaci, která zahrnovala rozhovor s presbytery, farářem a pastorační pracovnicí. Účelem této návštěvy je blíže se seznámit s jednotlivými sbory v seniorátu, ale také pomáhat při řešení různých problémů.

 

Staršovstvo oslovilo bratra faráře Jakub Kellera z Horní Čermné s nabídkou na místo prvního faráře sboru. Proběhl s ním i osobní rozhovor. Br. farář se po úvaze rozhodl setrvat v Horní Čermné.

Staršovstvo pokračuje v hledání, další kandidát byl již osloven.

 

Ve farském bytě začala rekonstrukce. Je třeba provést výměnu elektroinstalace a části vodoinstalace, nátěry dveří, vymalování a snížení stropů sádrokartonem, dále bude nutné opravit opotřebovanou kuchyňskou linku.

 

V týdnu budou obvyklá shromáždění. Připomínáme:

Ve středu v 9.30 se na faře sejdou maminky s dětmi.

V Domově na Dubině trvá riziko nákazy, proto jsou čtvrteční bohoslužby v tomto domově zrušeny.

V pátek v 18 hod se sejde mládež a v 19 hod začíná organizační schůzka pro letní tábor.

 

Příští dvě neděle budou křestní – 24. dubna budou pokřtěna dvojčata – Anna a Pavel Plchovi. V neděli 1. května bude pokřtěna Eva Hrachovinová.

 

Příští neděli 24. dubna ve 14.30 začínají slavnostní bohoslužby v zrekonstruované modlitebně v Horním Jelení. Kázat bude bratr synodní senior Daniel Ženatý. Zúčastní se také bratři a sestry z Bratrské jednoty baptistů. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme zájemce o dovoz do Horního Jelení, aby se zapisovali na papír na okně místnosti pro děti. Zapisujte se, prosíme, také vy, kdo byste mohli nabídnout místo v autě.

 

Byl ukončen nájem podkrovní místnosti na faře, která bude opět sloužit jako hostinský pokoj.

 

Nabízíme pronájem sborové garáže po dobu, než se začne s rekonstrukcí domu v Hronovické. Zájemce ať se přihlásí s. kurátorce nebo Pavle Queisnerové.

 

Na víkendový pobyt v Chotěboři od 6. do 8. května je přihlášeno 52 účastníků.

Část informací jste již obdrželi emailem. Budeme vás také žádat o spolupráci při organizaci pobytu.

 

Do konce dubna je možné se přihlašovat na setkání křesťanů, které letos proběhne v Budapešti od 7. do 10. července. Další informace naleznete na nástěnce.

 

Prosíme vás, abyste se zapisovali na služby vaření kávy, na 1. čtení, přípravu květin a hlídání dětí během bohoslužeb.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 17.04.2016 v rubrice Ohlášky.