Ohlášky 17. 3. 2019

Čtení:   Sbírka:  
Text:   Účast:  
Písně:   VP:  
Kazatel: Petr Šilar      

Děkujeme výpomocnému kazateli Petru Šilarovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Sbírka z minulé neděle na první postní neděli určená na podporu církevního tisku v našem sboru včetně kazatelské stanice a daru činí 3.590,-

V měsíci březnu probíhá sbírka na fond Compaternitas – na stavební spoření pro pět dětí zemřelého faráře Aleše Mosteckého. Dar můžete dát do pokladničky vzadu v kostele, proti dokladu, nebo poslat na účet sboru.  Za všechny dary děkujeme.

Dnes odpoledne proběhne seniorátní presbyterní konference s tématem Rozhovor o bohoslužbách. Konference se koná ve Vysokém Mýtě od 15 hodin. 

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

v úterý v 19 hodin setkání se zpěvy a modlitbami Taizé

ve středu setkání maminek s dětmi v 9,30 na faře

ve čtvrtek budou v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině a v 18 hodin biblická hodina, vede J. Doležal

Je třeba uhradit předplatné na r. 2019 za Českého bratra – 350 Kč a Kostnické jiskry – 592 Kč. K zakoupení jsou také publikace Na každý den a Kalendář na rok 2019, kniha modliteb Vždyť se mnou jsi ty, i brožura Zastav se na chvíli …

       Na neděli 24. března 2019 svolává staršovstvo sborové shromáždění. Začne bezprostředně po bohoslužbách. Zprávy o životě sboru jsou obsaženy ve sborovém dopise.

       K rozebrání je vzadu v kostele účetní závěrka, návrh rozpočtu a zpráva o hospodaření sboru. Jedním z bodů programu bude i volba revizorů sborového účetnictví.

       Upozorňujeme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem. Aktualizovaný seznam je k nahlédnutí rovněž vzadu v kostele. Do příští neděle tam můžete navrhovat změny, nebo seznam doplnit, pokud staršovstvo na někoho zapomnělo. 

            Vzadu na skle místnosti pro děti přihlašujte děti na letní tábor v Batelově u Horních

Dubenek, který se bude konat od 9. do 18. srpna 2019.

Na nástěnce jsou pozvánky k rekreacím, které pořádá naše církev v létě – pro malé i velké, mladé věkem i duchem.

            Rovněž je k nahlédnutí postní kalendář – můžeme se u jednotlivých dní zamyslet nad našim způsobem života – tedy jak se chováme ekologicky, hospodárně, jakou zanecháváme ekologickou stopu…

Od pátku 10. května do neděle 12. května pořádáme víkendový pobyt v Chotěboři. Zájemci pište se na připravený list vzadu na skle místnosti pro děti.

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva. Hana Ducho byla opětovně zvolena předsedkyní staršovstva. Věnovali jsme se přípravě Výročního sborového shromáždění, hodnotili jsme uplynulé akce – výstavu Bůh miluje cizince, večery z Taizé, světový den modliteb, rodinné bohoslužby a podobu sborového dopisu. Příprava sborového dopisu je pracná záležitost, děkujeme Kateřině Srbové a jejímu týmu za to, že se úkolu zhostila i letos.

Pavla Queisnerová se rozhodla nejpozději k 30. 6. 2019 skončit ve funkci pastorační pracovnice a sborové sestry v našem sboru. Staršovstvo její rozhodnutí respektuje a pracuje na tom, aby proces ukončení pracovního poměru proběhl důstojně a v dobrém. V blízké době se také budeme snažit najít na tuto pozici novou pracovnici či pracovníka.

Tento víkend se mělo konat výjezdní zasedání staršovstva, kde jsme se měli věnovat vizím a strategii sboru. Zasedání se nakonec přesunulo na jiný termín. Místo plánované akce se presbyteři a sestra farářka sešli v pátek ke společné večeři a k prezentaci Hospodářské komise týkající se rekonstrukce či přestavby domu v Hronovické ulici. Výstupy ze setkání budou představeny na Výročním sborovém shromáždění.

Haně Ducho nastala v rodině závažná situace, umírá jí otec, který byl 9 měsíců v kómatu a podle lékařů mu zbývá pár dní života. Myslete prosím na Hanu Ducho i celou rodinu v modlitbách a myšlenkách. Hana Ducho je v tuto chvíli na Vysočině u matky s celou širší rodinou. Pracovní záležitosti Hany Ducho se tedy přizpůsobí této situaci.

Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení a povídání u kávy nebo čaje na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.03.2019 v rubrice Kázání.