Ohlášky – 17.2.2013

Čtení: Iz 55,6-11  |  Text:: Mk 8,27-35  |  Písně: 166; 86; 326; 470; 242 ze Svítá; 486  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.386,-  |  Účast: 83/4

 

Dnešní sbírka je celocírkevní, je určena na podporu našeho církevního tisku.

 

Sbírka na stavební fond minulou neděli vynesla 2.045 Kč, a výnos ze zabijačky minulou neděli činil 17.005,-. Tyto peníze budou použity na podporu kmotrovství – na dovolenou v Beskydech pro Dášu, Maxima a sestru Provazníkovou.

Velké poděkování patří těm, kdo tuto náročnou akci připravili.

 

Ve čtvrtek se sešlo staršovstvo – zabývali jsme se přípravou sborového shromáždění, projednali jsme výsledky hospodaření a návrh rozpočtu na letošní rok, jednali jsme o plánech oprav a udržování našich budov včetně domu 669 apod.

 

Dnes odpoledne ve 14.30 hodin se koná na naší faře přednáška cyklu seniorátního vzdělávání laiků na téma Bohoslužby a laici. Přednášet bude bratr Ladislav Beneš. Všichni jsme na toto setkání zváni.

 

Zítra v pondělí bude mít v kostele u sv. Jana Křtitele přednášku bratr farář Jiří Doležal na téma Víra, naděje a láska – tři hlavní znaky křesťana. Plakát je vzadu v kostele na nástěnce.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle.

 

Ve čtvrtek v 9.30 hodin budou mít svoje setkání na faře maminky s dětmi.

 

Bohoslužby v Domovech pro seniory u Kostelíčka a na Dubině se z důvodů chřipkové epidemie do odvolání nekonají. Bratr farář Plecháček se v případě změny bude snažit dát včas vědět těm, kteří do domova docházejí.

 

Kdo bude ještě potřebovat potvrzení o daru církvi, ať se obrátí na Pavlu Queisnerovou.

 

Ze sboru v Horní Krupé jsme obdrželi oznámení o vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc rodině Šilarových (Jana, roz. Haüszlerová pochází z našeho sboru, mají tři děti). V minulých dnech jim vyhořela garáž u jejich domku a zcela jim shořelo i auto, které nezbytně pro svůj život potřebují. Kdo byste se chtěl ke sbírce připojit, můžete tak učinit do domečku vzadu v kostele.

 

V pátek 1. března v 16 hodin se bude konat ekumenické setkání Světového modlitebního dne. Sejdeme se v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Labské ulici.

 

Chceme upozornit na dvě akce, které se budou konat v našem sboru v březnu:

 

V neděli 17. března odpoledne divadelní představení Oskar a Růžová paní.

 

A na Květnou neděli 24. března v 17 hodin bude v kostele velikonoční pořad slova a hudby Pašijová zastavení. Hrát bude soubor Cantica a recitovat bude Alfréd Strejček.

 

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Ještě prosím bratra faráře o další oznámení – /dovolená v Beskydech/

 

Tento příspěvek napsal/a dne 17.02.2013 v rubrice Ohlášky.