Ohlášky 17. 12. 2017

Čtení:

Sbírka:

Text:

Účast:

Písně:

VP:

Kazatel: M. Branda

Děkujeme bratru jáhnovi Michalovi Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách.

Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě dnešní Vánoční slavnosti, zejména Pavlíně Junové za její napsání a režii a Kosteleckým za dodání vánočního stromu.

Prosíme zpěváky a hudebníky, aby se sešli ke zkoušce po bohoslužbách vpředu v kostele. Po zkoušce se musí kostel uklidit a připravit na večerní vánoční koncert.

Do pokladničky na zesilovacím zařízení můžete dnes naposledy přispět do sbírky na naše kmotřence na Ukrajině.

Na faře dnes končí adventní bazar, kromě obrazů a brambor je dnes vše za polovic. Výnos bazaru je letos věnován na potřeby sboru. Přijďte si nakoupit neotřelé dárky!

Ve středu proběhla řádná schůze staršovstva. Byl projednán a schválen finanční rozpočet na rok 2018, finalizuje se povolací listina a přílohy pro farářku Hanu Ducho. Pastorační pracovnice nám pověděla o své praxi ve sboru v Reichenbergu. V neděli 21. ledna bude o této praxi beseda s celým sborem. Zhodnotili jsme výstavu Reformace v českých zemích a děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě a realizaci výstavy podíleli.

V týdnu připomínáme tato shromáždění:

– Ve středu v 9.30 se sejdou maminky a dětmi,

– Ve čtvrtek v 15.00 se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka s vysluhováním večeře Páně. Po bohoslužbách bude tradiční posezení na terase s pohoštěním. Prosíme sestry o donesení pečiva. Děkujeme všem, kteří do domovů pro seniory docházíte a pomáháte.

Děkujeme všem, kdo přispěli do akce Krabice od bot, i Lence Španihelová, která pro náš sbor zajistila odvoz balíčků na sběrné místo.

I letos připravujeme vánoční balíčky pro bezdomovce a lidi v nouzi. Balíčky odevzdávejte vzadu v kostele. S balíčky letos pomáhají bratři a sestry z Církve bratrské, z Křesťanského společenství, z Církve adventistů sedmého dne, z Římskokatolické církve a z našich sborů v Heřmanově Městci a Bukovce. Balíčky se budou předávat do azylových domů, domu na půli cesty a do Domova pro seniory u Kostelíčka ve středu 20. prosince. Do nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova se balíčky předají ve čtvrtek 21. prosince. Tam bude i vánoční pobožnost, kterou bude mít bratr farář František Plecháček. V denním centru se podává také oběd a polévka, která se bude vařit na faře od sedmi hodin. Prosíme pomocníky, aby se přihlásili u Pavla Capouška.

Prosíme, pište se na službu prvního čtení a vaření kávy. Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.12.2017 v rubrice Ohlášky.