Ohlášky 17. 11. 2019

Čtení:  Dt 30, 11 – 20 Sbírka: 
Text:  Mk 1, 14 – 15 Účast: 
Písně:  166, 98, Sv 135, 648, 397, 244, 419 VP: 
Kazatel: Hana Ducho  

Pořad dnešních bohoslužeb byl navržen synodní radou k 30. výročí od Samotové revoluce. Symbolicky jsme se propojili i s ostatními sbory naší církve. Autorem kázání byl b.f. Pavel Pokorný, náměstek synodního seniora. Liturgii vypracovali faráři Pavel Kalus, Tomáš Trusina, Zvonimír Šorm a Zdeněk Šorm.

V týdnu se konají setkání jako obvykle, kromě nich připomínáme:

  • Ve čtvrtek 21.11. od 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.
  • Biblická hodina ve čtvrtek nebude.

Vpředu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář na rok 2020 za 130,- a Na každý den na rok 2020 za 120,-. 

V sobotu 23. 11. se v našem kostele bude pořádat koncert. Sháníme na tento den službu, která by mohla být v kostele přítomna. Prosím, kdo byste mohl, hlaste se u Jany Plchové.

Ve dnech 26.11. – 1.12. bude mít sborová asistentka dovolenou. V případě potřeby kontaktujte sestru farářku.

Ve sborové kanceláří se ruší pevná linka a bude nahrazena mobilním telefonem. Nový kontakt naleznete na nástěnce nebo si ho můžete při vycházení vzít vzadu v kostele.

Ve středu 20. listopadu od 16:30 jsme zváni na přednášku Martina Fendrycha „Mluvme spolu“ s následující besedou o 30 letech svobody. Přednáška se koná v zasedací místnosti MÚ v Horním Jelení.

V pátek 29. 11. se od 17 hodin v modlitebně v Horním Jelení koná přednáška pana Pavla Světlíka na téma: Jak krmit ptáky a co je projekt A. Rocha. Bližší informace visí ve vitríně před kostelem.

V sobotu 30. 11. od 17 hodin se v našem kostele koná shromáždění u příležitosti 77. výročí transportů Židů z Pardubic do Terezína. Bližší informace visí ve vitríně před kostelem.

I letos se budou vařit polévky pro lidi bez domova. Začíná se už ve čtvrtek 28.11. od 7mi hodin ráno na faře. Pomocníci, hlaste se, prosím, u Pavla Capouška, který vám podá bližší informace a přijímá také finanční dary na zakoupení potravin.  

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva.

Hodnotili jsme výjezdní zasedání staršovstva a naplánovali další kroky, které navážou na závěry z jednání.

Připravili jsme plán sborových akcí na rok 2020 a věnovali jsme se běžným provozním záležitostem.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.  

Tento příspěvek napsal/a dne 06.12.2019 v rubrice Ohlášky.