Ohlášky 17. 1. 2021

Čtení: J, 2, 1-11Sbírka:  
Text:Ž 121Účast:  
Písně: 158, 371, 702, 67VP:  
Kazatel:Ladislav Beneš  

Děkujeme Ladislavu Benešovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách a také všem, kdo se na přípravě bohoslužeb podíleli. S.f. Hana Ducho a její rodina jsou v karanténě, ve které zůstanou ještě celý následující týden. Přejeme jim brzké zlepšení.

V týdnu se budou konat tato setkání:

V pátek od 15 hodin on-line Réva pro děti.

Ve čtvrtek 21. 1. od 18 hodin vás zveme na sledování ekumenické bohoslužby, která se bude konat u nás v kostele. Při bohoslužbách budou přítomni všichni místní kazatelé, kteří se aktivně scházejí k ekumenickým setkáním. Kázat bude bratr Karel Vasilek z Církve adventistů sedmého dne. Sestru farářku zastoupí b.f. František Plecháček z Bukovky. Bohoslužby můžete sledovat na našem Youtube kanálu nebo na Facebooku.

Pravidelná biblická hodina pro dospělé se ve čtvrtek z tohoto důvodu neuskuteční.

Příští neděli 24. 1. se konají bohoslužby pro děti a dospělé. Podle aktuálních opatření se nás může sejít 20. Abychom měli přehled, kolik nás bude, prosíme hlaste se přes formulář na našich stránkách, u sborové asistentky nebo na papír vzadu v kostele. Děkujeme.

Živé přenosy bohoslužeb stále pokračují, odkaz naleznete na našich stránkách.

V termínu od 10. do 17. 7. 2021 jsme naplánovali letní sborovou dovolenou ve Švýcarsku. Bližší informace Vám sdělí manželé Rosovi. Hlásit se můžete u sborové asistentky nebo na papír vzadu v kostele.

Prosíme přispívejte na sbírky našeho sboru i sbírky celocírkevní, příští neděli bude sbírka určena na křesťanskou službu.

V sobotu 16. ledna se konal konvent našeho seniorátu. V důsledku koronavirové situace bylo jednání vedeno on-line. Seniorem byl na další období zvolen Jakub Keller a jeho náměstkyní Anna Lavická. Ta nahradila Jana Plecháčka, který pro další období již nekandidoval. Konvent schválil sloučení sborů Semtěš s Čáslaví.

Ve středu se konalo staršovstvo. Většinu času tentokrát zabraly hospodářské záležitosti. Jiří Häuszler oznámil svoje rozhodnutí z časových a osobních důvodů ukončit svoji činnost v hospodářské komisi a rovněž ve staršovstvu. Rozhodnutí ukončit svoji činnost v hospodářské komisi oznámila dopisem i Táňa Kusteinová. V důsledku toho byl do staršovstva povolán náhradník (Martin Kocanda) a hospodářská komise bude podle potřeby doplněna o další členy. Schválena byla výměna oken, na tuto akci byla již zaplacena záloha a akce podle plánu začne v březnu. Dále jsme projednávali nejvhodnější termín zahájení instalace nového ozvučení v kostele, a to s ohledem na zamýšlené financování s pomocí grantu.

Dále bylo rozhodnuto o konání mimořádné schůze pro stanovení dalšího postupu ve věci rekonstrukce domu v Hronovické ul.

Staršovstvo tímto vyslovuje velké poděkování Jiřímu Häuszlerovi a Táně Kusteinové za odvedenou práci ve staršovstvu a hospodářské komisi. S oběma se těšíme na další spolupráci.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.01.2021 v rubrice Ohlášky.