Ohlášky 16. 9. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: P. Turecký

Děkujeme za službu Petru Tureckému.

Ve středu se sešlo staršovstvo. Schůze proběhla poprvé pod vedením Hany Ducho, která byla zvolena předsedkyní staršovstva. Věnovali jsme se běžným provozním záležitostem a otevřeli jsme některá dlouhodobá témata týkající se našeho sboru. Miriam Kalhousová podala zprávu o hospodaření v roce 2018. Pastorační pracovnici byla prodloužena smlouva na další 2 roky.

Včera proběhlo v Horním Jelení slavnostní odhalení pamětního kamene v místě původního hřbitova, kam byli pohřbíváni evangelíci, tehdy helvétské konfese, do roku 1910. Akce byla organizována společně s obcí a zúčastnilo se 57 lidí, z toho 18 potomků zde pohřbených.

V úterý bude naše sestra farářka společně s Danou Ženatou v Českém rozhlase a budou povídat stoletém výročí naší církve.

V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

  – v úterý v 19 hodin se sejdou učitelé NŠ

  – ve středu

  v 9.30 setkání maminek s dětmi

  v 15 hodin biblická pro děti

  v 16 hodin konfirmační cvičení – jedná se o první setkání.

  – ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově na Dubině

  v 18 hodin biblická hodina.

   Je připraven k roznesení sborový dopis, které pro vás zabalilo staršovstvo. Je v něm pozvánka na instalaci sestry farářky Hany Ducho. Prosíme, vyzvedněte si jej vzadu v kostele. Děkujeme všem pomocníkům za jeho roznesení.

   Na konci září se v Pardubicích konají oslavy 100 let naší církve. Jedná se o dvě akce v jedné – oslavy 100 let církve a sjezd mládeže. Celá akce – přednášky, koncerty, divadelní vystoupení, zajištění obědů, noclehů je organizována Ústřední církevní kanceláří. Kdo by chtěl pomoci jako dobrovolník, může se hlásit na webových stránkách. Náš sbor byl požádán o zajištění jídel pro děti na faře v pátek a v sobotu, zajištění průběžného úklidu toalet a na sobotní bohoslužby nakrájení 15 bochníků chleba na VP. Na vaření oběda a úklid na faře chybí skoro 10 lidí. Prosíme, hlaste se u Kristýny Sobotkové. Prosíme, vezměte tuto prosbu vážně, zatím jsou přihlášeni 3 lidé. Tak aby tito nestrávili celé oslavy v kuchyni a úklidem WC.… Na krájení chleba k VP je možné se hlásit u Pavla Queisnera. V sobotu v 10 hodin jsou bohoslužby s VP na Perštýnském náměstí. Na místě je k dispozici pro všechny účastníky 200 míst k sezení, jinak budou místa k stání. Brožurka s programem oslav je k dispozici vzadu v kostele, je jich dost, berte si je dle potřeby.

   Připomínáme, že probíhá Evropský týden mobility, kdy do kostela a práce by se mělo pokud možno jezdit na kole nebo jakkoliv jinak než autem. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře. Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin.

   Tento příspěvek napsal/a dne 16.09.2018 v rubrice Ohlášky.