Ohlášky – 16.9.2012

Čtení:Mt 6,25-34  |  Text: Ga 5,25-26  |  Písně: 161; 8; 217; 373; 662; 606  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.139,-  |  Účast: 70/2

 

Ve čtvrtek se sešlo ke své schůzi staršovstvo. Přivítali jsme našeho druhého bratra faráře Františka Plecháčka. Projednali jsme rozdělení práce obou farářů sboru. Zhodnotili jsme prázdninové akce. Staršovstvo děkuje všem, kteří o prázdninách ve sboru vykonali mnoho práce – na faře, v domě 669, na zahradě, i v Horním Jelení. Dále těm, kteří sloužili při bohoslužbách, zastupovali v kanceláři, byli s dětmi na letním táboře apod. Letní události našeho sboru si připomeneme při sborovém dnu v neděli 21. října.

 

V minulém týdnu proběhla další etapa podřezání a odvlhčení domu 669 a v suterénu fary, kde připravujeme kancelář pro bratra faráře Františka Plecháčka. Rozhodli jsme, že bude na podzim provedena rovněž oprava zbývající části střechy kostela, aby tam nezatékalo.

 

Chceme vás informovat o splácení půjčky z Německa. Z půjčky 75 000 Eur máme splaceno 34.940 Eur a brzy odešleme další částku ve výši 12 000 Eur. Ke konci září tedy bude splaceno téměř 47 000 Eur.

 

Podařilo se nám získat bezúročnou půjčku z Jeronymovy jednoty ve výši 300 000 Kč na dobu 5 ti let. Tyto peníze použijeme ještě letos na splacení půjčky z Německa, abychom ji co nejdříve splatili. Půjčka z Německa je do konce tohoto roku bezúročná, proto chceme aby nám po novém roce zůstalo ke splácení co nejméně.

 

Vážíme si všech dosavadních dárců a pravidelných přispěvovatelů na Stavební fond a věříme, že díky obětavosti která neustane, splatíme obě půjčky co nejdříve.

Ve středu 19. září v 15 hodin bude první biblická hodina pro děti v novém školním roce.

 

Ve čtvrtek v 17.00 hodin bude biblická pro dospělé na faře. Při biblické hodině budeme s bratrem farářem Františkem Plecháčkem probírat 12 malých proroků.

 

Konfirmační cvičení bude pro děti narozené v srpnu 1999 a starší. Dětem, kterých se to týká bude zaslána pozvánka a rodiny budou i osobně navštíveny. První schůzka bude ve středu 26.9. v 16.00

 

V sobotu která je před námi, 22. září, budou zde v kostele ve 13.30 hodin oddáni Jana Benešová a Tomáš Plcha. Na svatbu jsme všichni zváni a těšíme se na ni!

 

Rovněž v sobotu se koná v Chrudimi od 9 hodin zkouška seniorátního pěveckého sboru.

 

Příští neděli, 23. září, se v našem sboru bude konat Seniorátní setkání generací. Prosíme vás o přinesení pečiva, pomazánek a pomoc s pohoštěním. Prosím, aby se ochotní pomocníci psali na papír vzadu na nástěnce. Čekáme mnoho hostů ze sborů seniorátu.

Pozvánku a program si vyzvedněte vzadu v kostele. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Kázat i přednášet bude bratr farář Ondřej Titěra z Miroslavi. Všichni jsme zváni.

Přihlašujte se také na společný oběd v Zelené žábě.

 

V domě 669 se uvolnil dvoupokojový byt v přízemí domu. Staršovstvo nabízí tento byt k pronájmu. Přednostně se obracíme na vás, až pak na širší veřejnost. Nájemné činí 6 000 Kč + energie. Informujte se ve sborové kanceláři.

 

Sbor v Chocni nás zve v neděli 30. září 2012 od 14.00 hodin na instalaci své nové farářky Hana Schusterové, která dříve sloužila v Přelouči.

 

Presbytery a presbyterky prosíme, aby se po bohoslužbách zdrželi zde vpředu v kostele ke krátké poradě.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty a zveme na kávu a čaj na faru a na zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.09.2012 v rubrice Ohlášky.