Ohlášky – 16.8.2009

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Jean Nicolas Fell | Účast: 67 | Sbírka: 4.739,-
Děkujeme bratru Jeanu Nicolasi Fellovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Bratr Fell byl naším farářem v letech 2000 – 2002. Vítáme mezi námi také jeho manželku.

Dnes jsou s námi při bohoslužbách také mladí lidé z Německa a jeden muž z Brazilie. Od pátku byli v Pardubicích a připravovali s naší mládeží setkání mladých v r.2010. Děkujeme všem, kteří se na přijetí skupiny mládeže podíleli.

Sbírka při bohoslužbách je dnes věnována na pomoc cizincům, kteří žijí v naší zemi a nacházejí se ve svízelné finanční situaci – jsou nezaměstnaní, nemají peníze na návrat a málo peněz na základní živobytí. Sbírku vyhlásila Synodní rada pro celou církev.

Sborová kancelář bude otevřena ve středu v době mezi 8 a 11 hodinou.

Náš bratr farář Ženatý je na dovolené, zítra se vrací do Pardubic, bude kázat příští neděli. Od příští neděle se vždy po bohoslužbách sejdou zpěváci k nácviku písně na konfirmaci, která se bude konat 20.září.

V minulých dnech provedli úklid v kostele a na faře manželé Benešovi, kanceláře uklidila s.Bílková. Děkujeme.

Konfirmandi a mládež pojedou koncem srpna na víkendový pobyt na Lázech. Kdo z mládeže chce jet, napište se vzadu na nástěnce.

Jsou ještě volná místa v autobuse, kterým se vydáme na sborový výlet do Kolína-Sendražic. Tam přestoupíme na turistickou atrakci – malý vláček, na tzv Kolínskou řepařskou drážku. Uskuteční se v neděli 6.září, odjezd od kostela po bohoslužbách v 11 hodin. Pište se na nástěnce vzadu v kostele..

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny na faru a zahradu na kávu a čaj. Bude též možné se osobně setkat s manželi Fellovými a se zahraničními mládežníky.

A nyní prosím sestru kurátorku, aby ještě pozdravila zahraniční mládežníky v angličtině.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.08.2009 v rubrice Ohlášky.