Ohlášky 16. 7. 2017

Čtení: Ex 23, 1 – 9                                                           Účast: 51/6

Text kázání: M 6, 19 – 21                                                Sbírka: 2.060,-

Písně: 161  138  408 1-4,. 216  259  679

Kazatel: Jaroslav Fér

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Férovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Ve čtvrtek 20. července v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.

Příští neděli 23. července bude hostem na naší kazatelně br. farář Libor Chaloupka z Bučiny. Poslouží i při bohoslužbách v Horním Jelení.

Dnes začíná seniorátní brigáda mládeže v Lozicích, pod vedením bratra Michala Brandy.

O prázdninách je sborová kancelář otevřena vždy ve středu od 9 do 11 hodin.

Stále je možné se přihlásit na podzimní pobyt seniorů v Chotěboři, který se bude konat od soboty 2. do soboty 9. září 2017. Přihlášky přijímá Hana Capoušková.

Evangelická teologická fakulta prodloužila podávání přihlášek ke studiu až do konce července 2017. V následujícím akademickém roce se otevírají všechny tři bakalářské obory:  evangelická teologie, pastorační a sociální práce a  teologie křesťanských tradic.

Bližší informace je možné získat na internetových stránkách fakulty.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 17.07.2017 v rubrice Ohlášky.