Ohlášky 16. 6. 2019

Čtení: Jan 16,5-15 Sbírka:
Text: 2. Korintským 13,11-13 Účast:
Písně: 429; 219; 23; 177; 613; 487 VP:
Kazatel: Marie Jüptner Medková

Děkujeme sestře Marii Jüptner Medkové, naši bývalé vikářce za službu při dnešních bohoslužbách. Marie v současné době působí jako farářka ve sboru v Předhradí.

Děti a učitelé nedělní školy mají dnes na faře slavnostní zakončení nedělní školy před prázdninami s pohoštěním a zmrzlinou. Děkujeme všem učitelům NŠ za jejich službu.

Celocírkevní sbírka z minulé neděle na Diakonii činila 2931 + 500 dar. Děkujeme.

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva, tentokrát v Horním Jelení. Před letními prázdninami jsme se věnovali provozním záležitostem, například i zajištění bohoslužeb v Domovech pro seniory v letních měsících. Hodnotili jsme uplynulé akce. Dvěma důležitými body jednání byla oprava ozvučení v kostele a rozvaha o budově modlitebny v Horním Jelení a jejím aktuálním technickém stavu a využití do budoucna.

V týdnu nás čekají tato setkání:

–    v úterý 18. června od 19 hodin se v našem kostele uskuteční ekumenické setkání při modlitbách a zpěvu písní z Taizé, jste srdečně zváni,

–    ve čtvrtek od 15.00 se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka,

–    ve čtvrtek od 18 hodin bude biblická hodina, kterou povede b.f. Jiří Doležal.

Sbírka příští neděli 23.6. bude celocírkevní, tzv. Sbírka solidarity sborů – určena na podporu personálního fondu.

Pavla Queisnerová je od středy do neděle na Kirchentagu v Německu, služba v kanceláři je zajištěna.

Sestra Mandysová zve k návštěvě Národní knihovny v Praze, která se uskuteční v úterý 25. června 2019 od 11 hodin. Cituji: Knihovnou nás provede její ředitel Martin Kocanda, člen evangelického sboru v Pardubicích. Návštěva potrvá asi 1 ½ hodiny a bude zohledňovat starší účastníky, kteří nemohou celou dobu chodit nebo stát. S panem ředitelem se sejdeme v Zrcadlové kapli uvnitř areálu Knihovny. Sraz účastníků návštěvy je v 10:30 před vstupem do Národní knihovny na Mariánském náměstí (naproti budovy pražského Magistrátu). Mobil pro případ potřeby 728 180 092.

Kuratorium Evangelického střediska v Chotěboři se na nás obrací s prosbou o pomoc při zajištění letních rodinných rekreací: Hledají se pomocné síly do kuchyně nebo hospodáři. Rozpis termínů, které je potřeba obsadit je na nástěnce.

Podzimní pobyt pro seniory se bude v letošním roce konat od soboty 31. srpna do soboty 7. září. Přihlášky přijímá a informace předá Hana Capoušková. Pozvánky jsou k dispozici vzadu na nástěnce.

Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 17.06.2019 v rubrice Ohlášky.