Ohlášky 16. 5. 2021

Čtení:  Jer 31,31-34 Sbírka:    
Text: Ko, 3,1-2 Účast:    
Písně:  350, 182, 671, 486 VP:    
Kazatel: Hana Ducho     

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. 

Ve věku 89 let zemřela s. Vlasta Tomášková. Rozloučení se bude konat ve středu v 11 hodin zde v kostele. Pán ať potěší zarmoucenou rodinu.  

Včera se na farní zahradě konala další brigáda na úpravu terénu pod dětskou houpačkou. Děkujeme hospodářské komisi a všem, kdo se brigády zúčastnili.  

Do konce května můžete přispívat na sbírku Jeronýmovy jednoty. Letáčky ke sbírce jsou k rozebrání vzadu v kostele. Děkujeme 

Přispívat můžete i na ekumenickou sbírku, která je určena na křesťanskou základní školu Noe v Pardubicích. Peníze posílejte na sborový účet a do poznámky dejte slovo Noe.  

V týdnu se konají tato online setkání: 

  • Ve čtvrtek od 18 hodin biblická hodina se s.f. Hanou Ducho 
  • V pátek od 15 hodin Réva 

Příští neděli slavíme svatodušní svátky. Při bohoslužbách bude vysluhována večeře Páně.  

Do konce května můžete přihlašovat děti na tábor v Horních Dubenkách, který se koná v termínu od 1. do 10. srpna.   

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva. 

Vzali jsme na vědomí konání farářského dne v pondělí 7. června na naší faře a kostele. Setkání má nahradit farářský kurz, který se nemohl konat v lednu. Hosty budou nově zvolení zástupci synodní rady a odcházející synodní senior a kurátor. Dalším hostem bude ekonom Tomáš Sedláček. Náš sbor bude hostitelem této akce.  

Ve středu 26. května se uskuteční další ekumenické bohoslužby, tentokrát v pardubickém sboru Církve adventistů sedmého dne. Hostem bude psychoterapeut Samuel Jindra a promluví na téma rodina v covidové době. 

Byla ustavena nová hospodářská komise staršovstva. Předsedou je Miroslav Hrachovina, členové Valentin Jančík, Tomáš Voltr, Filip Jun a Jiří Häuszler. Pracujeme na nové definici statutu tohoto týmu. Přejeme nově ustanovené hospodářské komisi hodně sil do jejich služby. 

Tento příspěvek napsal/a dne 18.05.2021 v rubrice Ohlášky.