Ohlášky – 16.5.2010

Čtení: Jan 15,26-16,4  |  Text: Ef 3,14-19  |  Písně: 161; 47; 214; 678; 635; 485  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |   Účast: 85/ 4  |  Sbírka:2.769,-  

 

V pátek odpoledne se v našem kostele konalo pohřební rozloučení se sestrou Růženou Urbanovou ze Svítkova. Pán potěšuj zarmoucené.

 

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

 

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v DS U Kostelíčka v 15 hodin. Vykoná se je bratr farář Martin Grombiřík z Bukovky.

 

Ve čtvrtek se koná biblická hodina v 17 hodin na faře.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

Příští neděle je svatodušní. Bohoslužby se konají v 9 hodin, bude vysluhována VP. Budeme slavis svátops křtu, pokřtěni budou dva dospělí.

Odpoledne v 15,00 hodin jsme zváni do Chvaletic,kde bude otevřen zrekonstruovaný kostel.

 

V úterý 25.května v 19 hodin se v našem kostele uskuteční svatodušní koncert. Vystoupí dvě umělkyně ze Spojených států amerických, varhanice paní Dixon a hobojistka paní Cooper. Akce se koná v rámci festivalu Americké jaro 2010, který probíhá v těchto měsících na více místech po celé ČR.

Plakátky, oznamující konání koncertu, jsou k dispozici vzadu v kostele, přijměte pozvání a pozvěte své známé a přátele. Program slibuje hluboký zážitek.

 

O několik dní později, v pátek 28.května večer se náš kostel stane místem, kam budeme zvát Vás, členy sboru, ale také širokou veřejnost v rámci „Noc kostelů 2010“, která chce všem nabídnout možnost otevřeného vstupu do prostor kostela, dozvědět se více o sboru a církvi, pozvat k přednášce bratra faráře Doležala, k varhannímu koncertu a ke zpěvu.

 

Sbírka darů na JJ pokračuje, pokladnička je vzadu v kostele. Prosíme, abyste sbírce věnovali svoji pozornost. Sbírka je celocírkevní, končí na konci května a obnos je určen sborům, které provádějí menší či větší stavební práce.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme Vás na kávu a čaj na faru.

 

Prosím bratra faráře, aby nám pověděl něco o Kirchantagu v Německém Mnichově, kterého se do včerejška účastnil.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.05.2010 v rubrice Ohlášky.