Ohlášky 16. 12. 2018

Čtení: Iz 40; 1-11 Sbírka:
Text: Iz 40; 1, 9 Účast:
Písně: 143,1; 271, 1-4; 271, 5-7; 266, 1-5; 262, 7-8, 294, 4
Kazatel: Jiří Doležal
Děkujeme bratru faráři za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Sbírka z minulé neděle, určená na sbírku solidarity v seniorátu vynesla 3 574 Kč.
Dobročinný bazar, jehož výtěžek byl letos určen na kmotrovství na Ukrajině a na Tomáše Zbořila vynesl 8 345 Kč. S vašimi dary v průběhu roku je vybráno na kmotrovství na Ukrajinu včetně bazaru 12 480 Kč. Náš závazek je 12 tis. Zbytek ve výši 480 Kč pošleme na konto Tomáše Zbořila. Děkujeme vám všem.
Po bohoslužbách pokračuje nácvik na vánoční divadlo. Prosíme všechny herce a herečky, aby se dostavili co nejdříve.
Staršovstvo absolvovalo ve středu supervizi a ve čtvrtek řádnou schůzi, kde supervizi zhodnotilo a rozhodlo se v ní dále pokračovat. Dále se projednala změna způsobu zahájení bohoslužeb a presbyterská služba. Zhodnotily se akce za minulé období. Projednalo se ukončení kmotrovství a hledáme adresáta pro novou osobní podporu. Dostali jsme také 3 žádosti o křest. Sestra farářka v průběhu roku navštíví rodiče všech dětí a promyslí se další formy práce s dětmi a mládeží. Byl pověřen úspěšný tým z loňska přípravou Noci kostelů 2019. Dohodli jsme na příští podzim organizovat Výcvik laické pomoci v krizové situaci.
Dnes odpoledne probíhá v Praze v Obecním domě slavnostní shromáždění k 100. výročí založení naší církve. Přímý přenos ze shromáždění je možno sledovat on-line na webu naší církve.
V týdnu se budou konat kromě obvyklých tato shromáždění:
• ve čtvrtek
• v 15 hodin bohoslužby s VP v Domově u Kostelíčka
• biblická hodina nebude v 18 hodin biblická hodina, vede Jiří Doležal
Ve středu a čtvrtek bude náš sbor charitativní stánek na vánočních trzích na Pernštýnském náměstí. Budeme prodávat dětské knihy z Kalicha, vánoční zelňačku. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
Dnes naposledy odevzdávejte, prosím, vaše balíčky pro bezdomovce a lidi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval.
Vaříme polévky pro bezdomovce. Pomocníci ať se hlásí u Pavla Capouška. Uvítáme i finanční příspěvky na vaření polévek.
Po celý prosinec bude probíhat sbírka na podporu práce ve sboru v Lozicích. Své dary můžete odevzdávat do domečku nebo proti pokladnímu dokladu.
Vpředu v kostele nakupujte po bohoslužbách u PQ EK, NKD, knížku meditací, modliteb, Hesla JB, nástěnný kalendář, Příběhy víry, Raději zešílet v divočině (ukázat).
Prosím, pište se na služby 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.12.2018 v rubrice Ohlášky.