Ohlášky – 16.12.2012

Čtení: Iz 40,1-12  |  Text: Mt 11,2-6  |  Písně: 260; 47; 651; 262; 631; 671  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.706,-  |  Účast: 103/6

V 10.45 se konají bohoslužby v naší kazatelské stanici Horní Jelení

 

Po bohoslužbách se bude nacvičovat, zde v kostele vánoční hra, na faře zpěv.

 

Tuto a naposledy příští neděli můžete navštívit na faře adventní bazar. Část výnosu bazaru je určena na podporu terapeutického centra pardubické věznice, druhá část je věnována Hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí.

 

V příštím týdnu se budou konat tato shromáždění:

ve středu v  18.15 hodin se zde v kostele uskuteční setkání těch, kdo byste rádi sloužili při bohoslužbách čtením Písma a na prvním setkání nebyli. Prosíme, přijďte, chceme aby nadále sloužili četbou prvního čtení a ohlášek jen ti, kdo se tohoto setkání a cvičení zúčastní.

 

Ve středu ve 20 hodin se uskuteční na faře setkání varhaníků s našimi bratry faráři, pastorační pracovnicí a kurátorkou sboru. Chceme se poradit před vánočními bohoslužbami, naplánovat služby na začátek příštího roku apod. Jsme rádi že máme skvělé varhanice a varhaníky. Děkujeme jim za jejich službu.

 

Ve čtvrtek v 9.30 hodin se sejdou na faře maminky s dětmi

v 15 hodin se budou konat bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Domově pro seniory na Dubině

Biblická hodina pro dospělé od 17:00 ve čtvrtek nebude.

Konat se bude večerní biblická hodina v 19.30, která se schází každý 3. čtvrtek v měsíci.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

Příští neděli 23.12. budeme mít při bohoslužbách vánoční slavnost. Děkujeme všem, kdo ji připravují, těšíme se na ni. Finanční dary na pořízení dárků pro učinkující můžete odevzdávat Pavle Queisnerové.

Bohoslužby na Štědrý den se budou konat v 16 hodin. Na první i druhý svátek vánoční budou bohoslužby vždy v 9 hodin.

V letošním roce chceme pomoci lidem bez domova, kteří žijí v našem městě. Nabídneme jim polévku, kterou uvaříme. Kdo chcete pomoci, můžete dát peněžní dar do domečku vzadu v kostele. Můžete také donést zeleninu, brambory, rýži, luštěniny, apod. Sbírka doposud vynesla 1122,– Kč. Dárcům děkujeme.

První polévka se bude vařit ve středu od 9 hodin na faře, vydávat se bude ve čtvrtek od 11 hodin v denním centru. Dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat při vaření i vydávání polévky se mohou přihlásit u manželů Capouškových. Podrobné informace jsou na letáčku, který si můžete vzít vzadu v kostele.

I letos připravujeme balíčky do věznice. Vzadu v kostele jsou barevné papíry s instrukcemi. Je na nich vše podstatné. Prosíme, vezměte si je, zapojte do této akce své známé a podpořte tuto službu lásky. Na nástěnce je papír, kam prosím napište počet balíčků, které připravíte. A především přineste balíčky nejpozději do středy 19. prosince.

Po bohoslužbách si můžete koupit vpředu v kostele příručku Na každý den a Evangelický kalendář, také můžete zakoupit knížku Modliteb br. far. Doležala, kterou vydal náš sbor. Stojí 100 Kč, doporučujte ji svým známým.

Připravujeme sborovou dovolenou v létě příštího roku v Beskydech. Hlásit se můžeme na barevný papír, který je nalepený vzadu na skle místnosti pro děti. Hlaste se, využijte možnost vzájemného neformálního poznání.

Vítáme všechny hosty a zveme na bazar, kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 16.12.2012 v rubrice Ohlášky.