Ohlášky – 16.10.2016

Čtení: Ex 18,1-9.13-24  | Text: Sk 6,1-7  | Písně: 171, 168, 442, 426, 679, 636  | Kazatel: František Plecháček  | Sbírka: 3315 Kč  | Účast: 90/20

Dnes se loučíme s bratrem farářem Františkem Plecháčkem a jeho manželkou Zdeňkou.

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na kávu, čaj a rozhovor. V 11.30 začne pro přihlášené společný oběd. Ten připravili mladí členové sboru. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli. Děkujeme také za donesení pečiva ke kávě. Ve 13 hodin bude společný přípitek a rozloučení s Plecháčkovými. Jako upomínka na službu v Pardubicích je pro br. faráře připraven obraz, na který se můžete podepsat, ti, kdo jste se ještě nepodepsali.

Jsme zváni na instalaci br. faráře Pavla Hejzlara do Džbánova. Shromáždění se koná dnes od 15.00.

Na čtvrteční schůzi staršovstva jsme zabývali organizací sborové práce a tím, co nás čeká v příštím období. Na schůzi byla přítomna sestra farářka Anna Lavická, která bude administrátorkou našeho sboru. Bude mít bohoslužby jednou měsíčně (většinou 2. neděli v měsíci) v Pardubicích a v Horním Jelení a bude možné se na ni obrátit v případě pohřbu, křtu, svatby a podobně. Při ostatních bohoslužbách budou sloužit faráři a kazatelé – Ladislav Beneš, Jiří Doležal, Michal Branda, Martin Kocanda a další, které oslovíme. Biblické hodiny bude mít br. farář Doležal a sestra Mandysová. Biblické hodiny pro děti a další práci s dětmi bude mít na starosti – pastorační pracovnice Pavla Queisnerová. Mládež má na starosti Michal Branda – bude se pravidelně scházet 2. pátek v měsíci v Chrudimi.

Staršovstvo a ustavená komise dále pokračuje v hledání faráře pro náš sbor. Mnozí z oslovených náš sbor odmítli, s některými dále pokračujeme a chystáme se oslovit další. Službu v Pardubicích zatím odmítli Ondřej Macek, Filip Keller, Ondřej Ruml a Radim Žárský.

Období, kdy budeme uprázdněným sborem, bude náročné na organizaci a bude vyžadovat od nás všech větší ochotu a zapojení do sborové práce, proto vás prosíme, abyste na to pamatovali.

V rámci podzimních aktivit bude potřeba na farské zahradě shrabovat listí. Kdo by jste byl ochoten pomoci, hlaste se u Pavly Q.

V týdnu budou se kromě obvyklých shromáždění konat

  • ve středu – v 9.30 schůzka maminek s malými dětmi
  • ve čtvrtek v 15.30 hod. budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině
  • v sobotu od 9.00 bude na faře zkouška Seniorátního pěveckého sboru

Připomínáme, že schůzka mládeže v pátek nebude.

V neděli 23. října bude sborový den. Při bohoslužbách budou pokřtěna dvojčata Michal a Alice Abramovi. O křest požádali rodiče Kateřina Kabelová a Alexandr Abramov.

Tato neděle je neděle Díkčinění za úrodu s bohoslužbami s vysluhováním večeře Páně. Prosíme, doneste do kostela ovoce, zeleninu, květiny, med, zavařeniny, pečivo, které dáme kolem stolu Páně – abychom měli na očích, za co děkujeme. Všechno donesené si pak zase odnesete.

Po bohoslužbách se budou promítány fotky z prázdninových akcích. Ve 12.00 bude společný oběd na faře. Na společný oběd se hlaste do úterý.

Naším hostem o sborovém dni bude synodní senior Daniel Ženatý, který bude mít ve 14.00 hodin přednášku „Jak vidím svou církev“.

V sobotu se bude na faře vařit oběd – od 15 hodin sekaná a od 17 hodin bramborový salát. Prosíme pomocníky, aby se přihlásili u Pavly Queisnerové.

V měsíci říjnu je třeba vykonat dvě celocírkevní sbírky. Příští neděli bude sbírka určena na fond

sociální a charitativní pomoci.

A v neděli 30. října bude sbírka na Jubilejní toleranční dar.

Vítáme v našem shromáždění hosty a zveme hosty i domácí k rozhovoru při kávě a čaji na faru.

A nyní předávám slovo sestře kurátorce:

poděkování br. faráři Františku Plecháčkovi a jeho manželce Zdeňce za službu v našem sboru –

předání dárků (obraz,  batoh a pekáč do nové domácnosti, květina pro Zdenu,  perníková chaloupka a knížka Děti z Bullerbynu pro děti

Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2016 v rubrice Ohlášky.