Ohlášky – 16.10.2011

Čtení: Mt 5,17-20  |  Text: Ex 20,3-6  |  Písně: 161; 92; 681; 182; 440; 378  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.046,-  |  Účast: 78/9  |

 

Dnes je třetí neděle v měsíci, na faře bude s. Bílková prodávat fair trade zboží, bude vařena fair trade káva a čaj, přijďte!

 

Biblická hodina pro děti se koná ve středu v 16.30 na faře.

 

Ve čtvrtek v 9,30 se na faře sejdou maminky a děti, v 17 hodin bude biblická hodina pro dospělé.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin na faře.

 

V sobotu bude od 10 hodin na naší faře probíhat seminář historické společnosti VERITAS k 230. Výročí Tolerančního patentu. Farářka Eva Melmuková prosloví přednášku „Aktuální dosah Tolerančního patentu z r. 1781“. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Příští neděli 23. října budeme mít sborový den. Budeme slavit neděli Díkůčinění s večeří Páně. Hostem bude synodní senior naší církve, bratr Joel Ruml, který dopoledne poslouží kázáním. Při těchto bohoslužbách předá sestře Miloslavě Rychetské jménem celé církve Medaili vděčnosti za její celoživotní službu pro naši církev, za uspořádání archivů ve sborech.

 

Dopoledne po bohoslužbách si v kostele připomene akce, které proběhly o prázdninách a bratr farář poví o své práci ve věznici.

 

Na faře bude ve 12 hodin společný oběd a po té slavnostní otevření nově rekonstruované fary. Odpoledne chceme společně hovořit o našem sboru, o tom co nás čeká, o věcech hospodářských, personálních i finančních. Učitelé NŠ připravili program pro děti.

 

Na oběd při sborovém dnu chystáme sekanou a bramborový salát. Prosíme, kdo chcete přijít na oběd, napište své jméno na nástěnce na nachystaný papír, abychom věděli, kolik porcí jídla připravit. Na oběd můžete přispět dobrovolným příspěvkem 50 Kč.

 

Na stůl Páně chceme dát v neděli Díkůčinění dary polí a zahrad, za které budeme děkovat. Kdo můžete, přineste ovoce, zeleninu, i dobroty, které z nich umíte udělat.

 

Přineste, prosíme i pečivo, které bude na faře použito k pohoštění.

 

Se sborovým dnem a společným obědem je spojena spousta práce.

 

Prosíme o pomoc- kdo jste ochoten v sobotu večer v 18,00 nové kuchyně na faře pomoci připravit salát a upéci sekanou, přijďte!

 

A další služby – je potřeba zajistit pomocníky na přípravu stolů , pomoc při přípravě oběda, servírování, mytí nádobí, vaření kávy a čaje a úklid. Prosíme, pište se na nástěnce na papír.

 

Sbírka v neděli díkčinění je celocírkevní, je určená pro sociální a charitativní účely.

 

Ve čtvrtek se sešlo na své řádné schůzi staršovstvo. Jednali jsme především o posledních detailech při dokončení oprav fary, připravovali jsme se na sborový den. Na čtyřleté období jsme na konvent za náš sbor zvolili sestru Hanu Capouškovou a bratra Milana Chybu, náhradníky Lukáše Nechvátala a Blanku Plchovou.

 

S tím souvisí prosba, nemůžeme najít záclony ze sálu. Nevzal jste je před začátkem oprav někdo domů na vyprání? Byli bychom moc rádi, nic se neostýchejte nám to povědět!

 

Výzva rukodělného kruhu

Rádi bychom opět otevřeli v adventu dobročinný bazar. Během listopadu budeme shromažďovat příspěvky a poprvé se bazar otevře na první adventní neděli 27.listopadu. Přispějte prosím podle svých možností.

Škála věcí, které můžete nabídnout, je pestrá: něco uplést, ušít, uháčkovat, vyšít. Vyrobit z papíru, textilu, keramiky, dřeva, jiných materiálů. Přinést zpracované plody z vlastních zdrojů: med, marmeládu, sušené houby, křížaly, domácí nudle, ovocné šťávy.

 

Nástěnný kalendář na rok 2012, který vydává pro naši církev synodní rada je dobrý. Můžete si jeden exemplář vzadu prohlédnout. Objednáme dostatečné množství kalendářů, počítejte s tím, jiné nekupujte.

 

Prosíme, nezapomeňte se přihlásit také na službu vaření kávy, 1. čtení a přípravu květin v kostele. Děkujeme.

 

S vděčností a poděkováním jsme přijali dary na potřeby sboru,

od rodiny Zemanovy při pohřbu bratra Jiřího Zemana 1000 Kč,

od rodiny Kovářovy při pohřbu bratra Jiřího Kováře 4.000 Kč,

od rodiny Zahradeckých při pohřbu bratra Václava Zahradeckého dar 2.000 Kč.

 

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty.

Všichni jsme zváni do sálu na faru i na zahradu na rozhovor, kávu a čaj- dnes fair trade.

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 16.10.2011 v rubrice Ohlášky.