Ohlášky 16.1.2022

Čtení:J 2,01-11Sbírka:
Text:1.Kor 2,1-10Účast:
Písně:426, 79, 403,303,425VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

V pondělí zemřela ve věku 83 s. Blanka Medková z Pardubic. Rozloučení se bude konat v sobotu 29. ledna v 11 hodin v kostele. Myslíme na zarmoucenou rodinu a vyprošujeme jim potěšení od Pána Boha.

Ve středu 12. ledna se konala pravidelná schůze staršovstva.

Věnovali jsme harmonogramu akcí na tento rok, stanovili datum výročního sborového shromáždění na 27. března. Kromě běžné agendy jsme projednali návrh rozpočtu našeho sboru, zprávu hospodářské komise, postup příprav rekonstrukce Hronovické. Pro realizaci tohoto záměru potřebujeme souhlas synodní rady. Proto jsou zástupci staršovstva pozváni na jednání 8. února s úkolem důkladného představení záměru, jeho významu pro sbor a církev, způsoby financování a další informace.

Staršovstvo obdrželo rezignaci Pavlíny Junové na členství ve staršovstvu (z důvodu nesouladu se současným směřováním staršovstva a jeho vedením). Staršovstvo se věcí zabývalo a vyjádřilo lítost nad touto skutečností. Rozhodlo se proto tématu mezilidských vztahů ve staršovstvu a ve sboru důkladně věnovat na svém výjezdním zasedání, které se uskuteční 21.-23. ledna. (Staršovstvo dále vyjádřilo svoji podporu kazatelce a kurátorovi.)

Příští týden se konají následující setkání:

– ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. K bohoslužbám se sejdeme zde v kostele, kázat bude katolický kněz Antonín Forbelský.

– v pátek v 15 hodin Réva – biblická hodina pro děti, a v 16 hodin konfirmační příprava

  • Celý příští víkend bude staršovstvo na výjezdním zasedání, bohoslužby v neděli povede vojenský kaplan, b. Jiří Zedníček

U sborové asistentky si můžete koupit příručku Na každý den a Evangelický kalendář, a také nový zpěvník.

Po bohoslužbách jste zváni na posezení u kávy a čaje na faře. Prosíme, buďte zodpovědní k hygienickým opatřením. 

Tento příspěvek napsal/a dne 17.01.2022 v rubrice Ohlášky.