Ohlášky – 16.1.2011

Čtení: J 2,1-11  |  Text: Ex 33,17-23  |  Písně: 549; 16; 602; 440; 647; 397  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 95  |  Sbírka: 2.108,-

 

Po bohoslužbách v 10.15 se sejde mimořádné staršovstvo v hostinském pokoji v přízemí fary. Projedná konkrétní kroky k zahájení stavebních prací na faře.

 

Konfirmandi, děti a mládež se v příštím týdnu sejdou jako obvykle.

V úterý v 18.30 se sejde finanční komise

ve čtvrtek dopoledne maminky a děti na faře

 

Ekumenická modlitební shromáždění v Pardubicích se budou konat takto:

ve středu 19.ledna v CB v Arše,

ve čtvrtek 20. ledna na naší faře

v pátek 21.ledna v Církvi adventistů sedmého dne v Labské ulici

v pondělí 24.ledna v Římskokatolické církvi, kostel Jana Křtitele.

Začátky vždy v 18:30.

 

Naše biblická hodina se ve čtvrtek v 17 hodin konat nebude, sejdeme se v 18.30 k ekumenickým bohoslužbám. Letáček o konání modlitebních večerů najdete vzadu v kostele.

 

Příští neděli se v našem sboru bude konat křest Vlastimila Suchého.

 

Střední generace bude mít své setkání příští neděli v 19.30

 

Minulou neděli jsme vyhlásili sbírku pro rodinu Hartovu z Kolína, která byla postižena požárem rodinného domu. Svoje dary můžete ještě dnes vložit do pokladničky-domečku vzadu v kostele. Vybraná částka zatím činí 3.850,-

 

Sborová oznámení jsou rozmnožena a vytištěna. Leží vzadu v kostele u naslouchadel, jsou vám k dispozici.

 

V minulém týdnu jsme na stavební fond obdrželi následující dary – 10.000,-, 5.000,-, 2x 1.000,- , 500 a 200,-.

Obdrželi jsme již 10tý příslib měsíční platby na stavební fond, tentokrát 1.000 kč měsíčně. Celkově tak obdrží náš sbor pravidelnými měsíčními platbami na stavební fond 6.200,-

 

Na stavebním fondu celkově máme dosud 341.000 Kč

 

Kdo chce projednat a vyřídit svůj dar na opravy našich budov, má možnost po bohoslužbách v kanceláři bratra faráře. Každou neděli do konce února tam budou k dispozici členové finanční komise. Využijte této možnosti.

 

Kdo má zájem o potvrzení darů církvi pro své daňové přiznání, pište se na nástěnku vzadu

 

Předplatné za KJ a ČB je možno platit u PQ- cena 481,- a 290,-.

 

1 číslo Českého bratra mají všichni přeplatitelé v deskách. Desky jsou nadepsané jejich jménem a jsou na zadní straně poslední lavice vzadu v kostele. Předplatitelů přibylo, proto své desky možná najdete na jiném než původním místě.

 

 

V březnu budeme volit staršovstvo.

Zamýšlejte se, kdo by byl dobrý presbyter či presbyterka. Jména těch, které navrhujete jako kandidáty, vhazujte na lístku do krabice vzadu v kostele.

Čas na podávání návrhů je do poloviny února.

 

Staršovstvo pak všechny navržené osloví, zda přijímají kandidaturu. A z těch kdo odpoví kladně pak staršovstvo sestaví kandidátní listinu pro volbu.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 16.01.2011 v rubrice Ohlášky.