Ohlášky 15. 9. 2019

Čtení:   1J 4, 7 – 12 Sbírka:   
Text:   1J 4, 7 Účast:   
Písně:   138, 195, 152, 386, 178, 553 VP:   
Kazatel:  Jiří Doležal     

Děkujeme bratru Jiřímu Doležalovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách.

V týdnu se konají tato shromáždění: 

Ve čtvrtek 19. září se konají bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině od 15:30.

Od 18 hodin se koná biblická hodina se sestrou Hanou Ducho. V tomto školním roce budeme probírat téma Bohoslužby – jednotlivé části bohoslužeb, biblické zakotvení, vývoj bohoslužeb v církevní tradici. Téma bylo zvoleno v souvislosti s širší diskuzí o bohoslužbách v církvi.

V pátek 20. září se poprvé sejdou děti k biblické hodině, začátek je v 15 hodin. Tato setkání pro děti povede v tomto roce s.f. Hana Ducho. Všechny děti školního roku jsou zvány.

Příští neděli 22. září jsme zváni do Chrudimi, kde bude přednáška Benjamina Rolla, hlavního představitele iniciativy Milion chvilek pro demokracii, na téma „O co jim jde a kdo je platí?“  

Ve dnech 4. – 6. 10. se koná Sjezd nejen evangelické mládeže v Novém Městě na Moravě s názvem Open Space. Plakáty visí na nástěnce.

Na příští léto jsme naplánovali sborovou dovolenou do města St. Moritz ve Švýcarsku. Organizátory jsou manželé Daria a Pavel Rosovi. Dovolená se uskuteční ve dnech 4. – 11. 7. Přihlašovat se můžete na papír na skle. Po bohoslužbách nám v rámci posezení na faře Rosovi řeknou bližší informace a promítnou pár fotek. Děkujeme za jejich iniciativu a těšíme se na léto.  

Hledáme dobrovolníky, kteří by pomáhali zajistit přípravu a chod bohoslužeb v domovech pro seniory. Jedná se hlavně o doprovod obyvatel na bohoslužby. Je to moc důležitá služba. Prosíme, abyste o tom vážně uvažovali a vypomohli. Zájemci, hlaste se u s. Jany Plchové.  

Proběhl generální úklid sborové kuchyně a započali jsme úklid a přestavbu místnosti pro děti.  V rámci úklidu se objevily některé věci, které postrádají svého původního majitele. Vše je vystavené ve sborové místnosti na stole u nástěnky. Prosíme, rozeberte si je. 

Jsme rádi, že máme v našem sboru dostatečné množství dobrovolníků, kteří připravují kávu a čaj po bohoslužbách. Je to služba relativně nenáročná, ale velmi důležitá a umožňuje nám všem se příjemně občerstvit v rámci setkání a rozhovorů na faře. Děkujeme! Budeme vděční, když se řady dobrovolníků ještě rozšíří. Pokud je tedy mezi vámi někdo, kdo by byl ochoten se do této služby zapojit, prosím, napište se na papír na skle herny. Služba se většinou vykonává v intervalu jednou za 3 měsíce. Koordinaci služby zajišťuje Pavlína Junová, která vám k tomu předá veškeré informace. 

Prosíme, piště se i na ostatní služby – 1. čtení a příprava květin. Seznam visí na nástěnce. Děkujeme. 

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva. Přivítali jsme sborovou asistentku Janu Plchovou na první společné schůzi a těšíme se na další spolupráci.

Na programu byly běžné provozní záležitosti. Hodnotili jsme uplynulé akce, především letní tábor v Batelově.

Bylo představeno průběžné hospodaření sboru k 31. 7. 2019.

V létě byly zakoupeny na farskou zahradu nádrže na zachytávání dešťové vody. Děkujeme Hospodářské komisi pod vedením Jiřího Häuszlera za organizaci celé věci.

Na neděli 13. 10. jsme naplánovali slavnost Díkčinění. Po bohoslužbách budeme promítat fotky z akcí minulého roku a společně poobědváme. Těšíme se na tento den.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.  

Tento příspěvek napsal/a dne 17.09.2019 v rubrice Ohlášky.