Ohlášky – 15.9.2013

Čtení: L 7,11-16  |  Text: Ž 119,153-160  |  Písně: 171; 96; 214; 195; 689; 406  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.525,-  |  Účast: 67

 

Včera se mnozí z nás zúčastnili sborového zájezdu do Kralic na oslavy 400. výročí vydání Bible kralické. Ohlasy jsou skvělé, chce nám někdo z účastníků povědět, jak se měli?

 

Mládež je tento víkend na seniorátním setkání v Bukovce

 

Ve čtvrtek byla schůze staršovstva. Zhodnotili jsme akce, které se konaly během prázdnin- byly zrekonstruovány 2 volné byty v domě 669 a od 1. září jsou pronajaty novým nájemcům, během prázdnin se rovněž podařilo sehnat kupce na sborový dům v Holicích.

V příštích dnech bude podepsána kupní smlouva. Dům je potřeba vyklidit, přestěhovat vybavení, které budeme moci v našem sboru dále upotřebit.

 

Ve čtvrtek který je před námi se v 9.30 hodin sejdou maminky s dětmi.

 

V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka, sloužit bude bratr farář Daniel Ženatý.

Od 18:00 se koná biblická hodina.

 

V pátek od 18 hodin bude mít svoji schůzku mládež.

 

V sobotu se na naší faře od 9 hodin koná zkouška seniorátního pěveckého sboru.

 

Na neděli 13. 10. budeme mít sborový den. Bude to neděle díkčinění za úrodu s vysluhováním večeře Páně. Naším hostem bude br. farář Ondřej Macek z Nosislavi, který bude mít přednášku ke 400. výročí Bible kralické – Bible v rukou lidu.

 

K tomuto datu chceme připravit výstavku kralických biblí případně kancionálů nebo postil vydaných zhruba do roku 1870. Máte- li doma tyto knihy a chcete, aby byly vystaveny, přineste je do 30. září do kostela, nebo v týdnu do sborové kanceláře. Je potřeba vložit do nich cedulku s vašim jménem a kontaktem na vás. Výtisky budou umístěny zde v kostele ve skleněných vitrínách. Od 13. října do 10. listopadu.

 

V sobotu 21. září od 17 hodin bude mít v našem kostele koncert mongolská hudební skupina. Jejich vedoucí je známý zpěvák hrdelního hlasu. Tento tradiční zpěv je součástí kulturního dědictví UNESCO. Vstupné bude dobrovolné, a jsme všichni zváni.

 

V minulém týdnu jsme s poděkováním a vděčností přijali dar 2.000,- Kč u příležitosti křtu od rodiny Plecháčkovy a dar 2000 Kč od rodiny Vlasákovy.

 

Na nástěnce jsou nové tabulky s rozpisem služeb na 1. čtení, přípravu květin a vaření kávy a čaje. Prosíme vás, zapisujte se.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 15.09.2013 v rubrice Ohlášky.