Ohlášky – 15.8.2010

Čtení: Mk 6,1-6  |  Text: Gn 30,25-31,3  |  Písně: 161; 25; 602; 446; 631; 489  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 61  |  Sbírka: 2.903,- 

 

V pátek skončila ve Strměchách týdenní brigáda. 23 mladých lidí, z našeho sboru i z jiných sborů církve. Pracovali na obnově farské zahrady a dřevěného plotu. Jsme rádi že se v pořádku vrátili.

Dnes odpoledne se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

 

Příští neděli budeme slavit svátost křtu, pokřtěny budou dvě děti. Křest bude ekumenický, spolu s naším bratrem farářem Ženatým jej vykoná římskokatolický kněz Petr Svoboda z Prahy.

 

Synodní rada vyhlašuje sbírku na pomoc postiženým povodněmi. Můžeme přispět prostřednictvím Diakonie naší církve. Pomoc můžeme takto:

  • posláním sms zprávy. Vzadu na nástěnce je číslo kam můžeme sms poslat. Smska stojí 30 Kč, 27 z toho dostane Diakonie.

  • Pomocí přímo na místě. Diakonie naléhavě hledá pomocníky, kteří jsou ochotni přijet pomoci. Kontakt kde sdělí bližší informace je také na nástěnce.

  • Finanční sbírkou. Sbírka, kterou příští neděli na závěr bohoslužeb vykonáme, bude určena na pomoc postiženým. Peníze pošleme na konto Diakonie.

  • Finančním darem, který od vás přijmeme a připojíme ke sbírce

  • Objemnější věci – šaty, nábytek lze nabídnout Diakonii Broumov, kontakt je na nástěnce

Synodní rada již poslala na pomoc postiženým na konto Diakonie 150.000 Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci, tedy z fondu, na který konáme pravidelně celocírkevní sbírku.

Včera začalo v Praze třetí setkání mládeže z Brazílie, Německa a České republiky. Od čtvrtka 19. do pondělí 23.8. bude těchto třicet mladých lidí hosty našeho sboru, odkud pochází převážná i většina českých účastníků. Důležitou součástí setkání je účast na bohoslužbách v Pardubicích a setkání se členy sboru.

Proto jste všichni zváni a přijďte:

  • Přijďte v sobotu 21. srpna od 17 hodin na farskou zahradu k rozhovoru a pohoštění u grilu.

  • Přijďte v neděli na bohoslužby a po nich bude obvyklá káva a čaj, při kterých se představí skupiny mladých z Brazílie a Německa.

  • Zváni jste i ke společnému obědu U Zelené žáby. (Na vlastní náklady. K obědu je třeba se přihlásit předem).

Mnozí jste nabídli pomoc při organizaci – noclehy, potraviny, peněžní dary. Děkujeme Vám. Zároveň Vás prosíme, pokud byste mohli pomoci v pátek při vaření či něco upéct nebo připravit pomazánku pro naše hosty, budeme Vám velmi vděční.

Pokud můžete takto pomoci, zapište se, prosím, na seznam na žlutém papíře, který je vyvěšen na okně místnosti pro děti. Zde také poznamenejte, pokud se chcete účastnit společného oběda v neděli.

Vítáme milé hosty, zveme na kávu a čaj na faru a na zahradu

Tento příspěvek napsal/a dne 15.08.2010 v rubrice Ohlášky.