Ohlášky – 15.6.2014

Čtení: J 8,1-9 |  Text: 2 Kor 13,11-13  |  Písně: 443; 47; 604; 605; 621; 67,3  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |Sbírka: 2.289,-  |  Účast: 95

 

Po skončení bohoslužeb vystoupí náš Příležitostný pěvecký sbor se svým programem, který měl v Německu, v Genkingen.

(po vystoupení bude poděkování Haně Benešové a předání dárku a květin)

 

Odpoledne – od 15 hodin – bude v našem kostele Setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu. Je to již 11. ročník. Vystoupí 10 pěveckých sborů. Děkujeme všem vám, kteří jste se přihlásili na pomoc při pohoštění hostů. Rozpis potřebných služeb je vzadu na nástěnce, ještě se můžete připojit.

 

Celocírkevní sbírka pro Diakonii ČCE – na podporu dobudování česko-německé mateřské školy v Chebu – vynesla v našem sboru 3 744 Kč. Všem vám děkujeme.

 

Bratr farář Plecháček káže dnes v Opatovicích a Sázavce, odtud odjíždí na kurz pro začínající faráře v Herlíkovicích.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

V 19 hodin se sejde ke své schůzi staršovstvo – sejdeme se v Horním Jelení.

V pátek v 18 hodin se na faře sejde mládež

 

Příští neděli 22. června – po bohoslužbách – budeme mít pokračování rozhovoru o životě sboru a budoucnosti naší církve. Bratr farář Ženatý nás seznámí s jednáním a se závěry synodu

 

Ve středu 25. června od 19 hodin bude mít v našem kostele koncert švédská skupina bicích nástrojů. Plakát je vzadu v kostele.

 

Opakujeme ještě oznámení, které se týká půdní mansardy na faře. Vzhledem k tomu, že tento pokoj se sociálním zařízením byl po většinu roku prázdný a pro přespávání návštěv byl málo využívaný, rozhodlo staršovstvo o jeho pronájmu. Od dnešního dne pronajímáme tyto prostory Adamu Francovi, prozatím na dobu jednoho roku.

 

Přihlášky na podzimní pobyt seniorů v Chotěboři se zálohou 1000 Kč přijímá Hana Capoušková.

 

Prosíme, abyste se psali do připravené tabulky na zajištění služeb při bohoslužbách během prázdnin. Je výborné, když máme vše připraveno před prázdninami. Děkujeme

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 15.06.2014 v rubrice Ohlášky.