Ohlášky – 15.5.2016

Čtení: J 16,4b-15  |Text: J 16,13-15  |  Písně: 166, 65, 370, 675, 684, 368  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2. 792,-  |  Účast: 88/10

 

  

Dnešní sbírka na neděli Svatodušní je celocírkevní a je určena pro práci Diakonie.

 

V měsíci květnu probíhá ve všech sborech naší církve Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Vybrané finanční prostředky slouží na udržování a opravy sborových budov. Je to dílo křesťanské lásky, obětavosti a solidarity. I náš sbor žádá o dar a půjčku z prostředků JJ. Ovšem, když se nevyberou peníze, nebudou moci být dary a půjčky….

Prosíme Vás o podporu sbírky. Do kasičky se zatím vybralo 790,- Kč. Další 3. tisíce pak v jednotlivých darech. Dary můžete odevzdávat do konce května v kostele do pokladničky nebo proti potvrzení, abyste dar mohli zahrnout do darů církvi a uplatnit v odpočtu daní.

Děkujeme Vám všem, kdo se do sbírky zapojíte.

 

Dnes odpoledne ve 14.30 začíná další přednáška cyklu vzdělávání laiků na téma Reformace aneb – potřebuje církev obnovu? Přednáší br. Ladislav Beneš, učitel naší Evangelické teologické fakulty.

 

V týdnu se setkáme při obvyklých shromážděních.

Upozorňujeme na setkání starší generace, které se bude konat v úterý 17. května ve 14 hodin. Hostem bude br. farář Jiří Doležal, který promluví na téma Vzpomínky a výhledy …

Ve čtvrtek od 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Ve čtvrtek od 7 hodin se bude připravovat na faře jídlo pro bezdomovce – tentokrát zapečené nudle s uzeným masem, které se budou podávat v Nízkoprahovém denním centru. Děkujeme Pavlu Capouškovi i dalším pomocníkům za tuto službu.

 

Od čtvrtka 19. do soboty 21. května se koná 2. zasedání 34. synodu naší církve. Podrobné informace o jednání budou uveřejňovány na internetových stránkách naší církve.

 

V neděli 22. května bude hostem na naší kazatelně i v Horním Jelení br. farář Jaroslav Fér z Čáslavi.

 

V neděli 12. června se koná seniorátní setkání generací a seniorátní setkání pěveckých sborů v Horní Čermné. Je objednán autobus, který odjíždí z Pardubic v 8,00. zájemci o dopravu, pište se na papír vzadu v kostele.

 

28. května se bude v Praze na Střeleckém ostrově konat jednodenní festival k připomínce Jeronýma Pražského. Podrobný program naleznete v brožuře, kterou si můžete vzít vzadu v kostele, nebo na webových stránkách naší církve.

Pavla Queisnerová je od pondělí do středy na setkání pastoračních pracovnic ve Volyni, služba v kanceláři je ve středu zajištěna.

 

Ve čtvrtek mělo svoji řádnou schůzi staršovstvo. Zhodnotili jsme události, které se konaly v uplynulém období a zabývali jsme se tím, co nás čeká v budoucnosti, přípravou akcí, které budou v červnu apod. Schválili jsme ustavení tzv. strategické komise – na základě nabídky mladých členů sboru, která vzešla ze sborového shromáždění.

Strategická komise bude poradním orgánem staršovstva a jejím úkolem bude vytváření vize rozvoje sboru s výhledem do budoucnosti a využitím možností, které má sbor k dispozici, dále pomoc při hledání zdrojů financování a podobně.

V březnu příštího roku bude volba nového staršovstva. Proto jsme se začali zabývat přípravou kandidátky na tyto volby. Obracíme se na vás, členy sboru, se žádostí, abyste navrhovali kandidáty do staršovstva, koho byste chtěli ve staršovstvu mít. Vzadu je krabice a připravené lístečky – napište, koho byste si přáli mít ve staršovstvu – několik jmen … Můžete si to rozmyslet; do konce června budeme sbírat návrhy. Navržení kandidáti budou osobně osloveni, zda přijímají kandidaturu, a potom bude sestavena kandidátka pro volby.

Vítáme hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu …

Důležitým bodem bylo projednání dopisu od bratra faráře Františka Plecháčka, který obdrželi všichni presbyteři a ve kterém bratr farář sděluje, že pomýšlí na ukončení práce v našem sboru.

Předávám slovo br. faráři

Milé sestry, milí bratři, po dlouhém a nesnadném rozvažování jsem se rozhodl ukončit službu v pardubickém sboru. Vůbec to není proto, že bych vás snad neměl rád. Ale dlouhodobě nezvládám rozsah práce, která mi jako statutáři sboru přísluší. Výsledkem je trvalý stres a situace, kterou musím nějak řešit – i s ohledem na své zdraví a na svou rodinu. Se staršovstvem jsme se dohodli na termínu mého odchodu k 31. říjnu 2016. Mějte prosím pro mé rozhodnutí pochopení.

…..

Tento příspěvek napsal/a dne 15.05.2016 v rubrice Ohlášky.