Ohlášky – 15.5.2011

Čtení: J 16,16-22 | Text: Sk 17,22-34 | Písně: 549; 96; 171; 582; 699; 618 | Kazatel: Daniel Ženatý | Sbírka: 1.666,- | Účast: 72+4

Dnes odpoledne jsme zváni do Bučiny, kde proběhne od 14 hodin Setkání nad biblí.

Bratr farář Jiří Doležal uvede účastníky do zvěsti evangelia podle Jana.

Shromáždění v týdnu se budou konat jako obvykle, všechna ve farní kanceláři.

Ve čtvrtek 19. 5. v 9,30 setkání maminek s dětmi a v 15,00 se budou konat bohoslužby v Domově seniorů u Kostelíčka, poslouží sestra farářka Miriam Doležalová.

Příští neděli 22. 5. bude pokřtěn Jan Slezák, syn manželů Slezákových z Tuněchod.

Ve čtvrtek se konala schůze staršovstva v Horním Jelení.

Presbyteři se cestou zastavili v Holicích a prohlédli si tamní sborové prostory, místokurátorem sboru jsme zvolili bratra Pavla Queisnera, předsedkyní staršovstva sestru kurátorku Hanu Capouškovou, dále jsme se kromě jiného zamýšleli:

  • nad koncepcí práce staršovstva a cíli, kterých bychom chtěli dosáhnout v 6ti letém období.
  • jednali jsme o výši nájmu pro Jednotu baptistů za naše budovy v Horním Jelení a Holicích
  • připravovali jsme noc kostelů
  • připomenuli jsme si mnohá výročí, k nimž bychom chtěli ve sboru něco konat – například 1613 bible kralická, 1615 Jan Hus a další
  • jednali o dědictví po manželech Urbanových – 100.000 Kč a manželech Pastorkových – 8.000 Kč a jako zřizovali pohřbů nám dle zákona přísluší vybavení bytu – máteli někdo zájem o nábytek z 60 let, obraťte se na sestru kurátorku, nemáme pro nábytek žádné využití.
  • O letním táboře pro děti a dalších věcech.

V tomto týdnu, od čtvrtka 19. května do neděle 22. května se bude konat 1. zasedání 33.synodu naší církve v Praze v areálu kláštera v Emauzích. Zasedání synodu je veřejné, je možné se ho zúčastnit.

V měsíci květnu probíhá sbírka na Jeronymovu jednotu. Své dary můžete odevzdávat do pokladničky vzadu v kostele.

V úterý 24. května se v rámci Festivalu Americké jaro 2011 v České republice uskuteční v našem kostele varhanní koncert významných varhaníků Přemysla Kšici a Joan DeVee Dixon z USA.

Koncerty tohoto festivalu probíhají v Praze i v jiných místech, v Pardubicích se uskuteční 2 koncerty, jeden v sále na radnici a jeden v našem kostele.

V pátek 27. května bude i v našem městě probíhat Noc kostelů. Ve večerních hodinách až do půlnoci budou přístupné kostely u sv. Bartoloměje, Kostelíček, Archa a náš evangelický kostel. Zúčastněné církve mají připraven zajímavý program pro širokou veřejnost.
Nenechte si tyto významné události ujít, přijďte a pozvěte své známé a přátele.
Při vycházení z kostela si můžete vzít malé žluté lístečky s programem v našem sboru. Kdo byste měli možnost vyvěsit plakátky v zaměstnání, v domě, ve škole, plakátek- je k dispozici v různých velikostech vzadu na lavici.

V sobotu 28. května se uskuteční sborový zájezd do Chrudimi, kde navštívíme mimo jiné i nově postavený hospic, dále pojedeme do Hradiště a navštívíme i keltské muzeum v Nasavrkách. Zájezdu se mohou zúčastnit i méně pohybliví lidé.
Sestra Kabelová bude po bohoslužbách vybírat vpředu v lavici od účastníků poplatek 200 Kč.

Prosíme, abyste již začali odevzdávat s. Capouškové přihlášky na Podzimní pobyt (nejen) seniorů v Chotěboři.

Po bohoslužbách bude možné si vpředu v kostele zakoupit výrobky Fair Trade.

Dnes se bude podávat Fair trade káva a čaj a to zde v kostele. Proto i posezení u kávy a čaje bude dnes zde v kostele. Tak se budou moci účastnit i hůře pohybliví sestry a bratři.

Samozřejmě je možné hovořit i na farské zahradě, káva se ale bude dnes vařit zde.

Děkujeme službě, která toto občerstvení připravila.

Vítáme v našem shromáždění hosty a zveme všechny na kávu, čaj a rozhovor po shromáždění.

V minulém týdnu jsme s díky obdrželi dar 2.000,- 500,- a 10.000,- na SF je k 13.5.2011 . 576.839,-, uhradili jsme již 19.920 za rozvod plynu a revizi na faře.

Na nástěnce je pozvánka na 2. seniorátní setkání generací v Horní Čermné v sobotu 4.6.2011. Je zajištěn program pro dospělé a děti, Přednáška J. Keřkovského : Jak Bůh vstupuje d světa“. Pro přihlášené je zajištěn oběd.

Nyní prosím bratra Petra Bártu z hospodářské komise, aby nás informoval o rekonstrukci fary a úpravách sborového bytu v domě 669.

A bratra faráře prosíme o informaci o letním táboře pro děti. –

Farář: dosud přihlášeno 12 dětí, nelze provozovat klasický letní tábor – proto jsme našli monžost je na faru do Veselí na Vysočině. Ve stejném termínu. Podstatné pro přihlášené děti a rodiče – ano, akce se konat bude. Bližší informace včas podáme.

A dospělí, kteří jsou připraveni jet na tábor jako vedoucí nebo v jiných rolích prosíme, aby přišli v 10.30 na zahradu na poradu, co a jak uděláme.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.05.2011 v rubrice Ohlášky.