Ohlášky 15. 4. 2018

Čtení: Iz 41, 10-14 Sbírka:
Text: Mk 5,21-43 Účast:
Písně: 667; 107; 379; 350; 702; 702,3
Kazatel: Kateřina Roskovcová

Děkujeme sestře Kateřině Roskovcové z Nymburka za službu při dnešních bohoslužbách. Sestra Roskovcová vyrůstala na pardubické faře, je dcerou bratra faráře Doležala.

Včera jsme podnikli výlet do Ležáků, mluvili jsme s paní Jarmilou Doležalovou, rozenou Šťulíkovou, poslední žijící rodačkou z Ležáků, a její dcerou. Připravili pro nás povídání a osobní svědectví, hodně jiné a intenzivnější než v oficiálních podkladech. Bylo nás 20 ze všech generací našeho sboru, i počasí se vydařilo. Jsme rádi, že jsme si mohli připomenout historii a krutou pomstu, vykonanou na civilním obyvatelstvu i způsob, jak se s tímto odkazem po válce zacházelo.

Ve středu 11. dubna se konala řádná schůze staršovstva. Věnovali jsme se plánovaným akcím, nájemní smlouvě pro Hanu Ducho. Byl představen návrh nové koncepce nájemních smluv v domě č. 669. Projednávaly se podněty od členů sboru.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– Ve středu

– v 9,30 setkání maminek s dětmi,

– v 18 hodin bude zde v kostele koncert Komorního orchestru Ignáce Františka Máry.

– Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Hospodářská komise nás zve příští sobotu 21. dubna od 9 hodin na sborovou brigádu. Rádi uvítáme každou pomocnou ruku a to především mužskou. Chceme vyčistit půdu kostela, vyčistit studnu na farské zahradě, dodělat palisády kolem hřiště a ve farářském bytě provést závěrečné úpravy jako pověšení lustrů, konzolí a osazení dřezové baterie. Ženské ruce jsou vítány při úklidu. Podle počtu přítomných umyjeme okna na faře, za kostelem, kuchyň atd. Oblíbené hadříky, úklidové prostředky a kýble s sebou, počet erárních je omezený. Svačina zajištěna, s obědem počítáme v restauraci. Hlaste se u Vlastíka Janoucha, na úklid u Pavly Queisnerové.

V neděli 22. dubna po bohoslužbách se na faře uskuteční Velká cena San Faryna – závod autodráh v dětské kategorii. Pro přihlášené počítáme se společným obědem, podrobnosti byly rozeslány e-mailem a jsou vyvěšeny vzadu na nástěnce a vitríně. Potřebujeme, abyste sebe a své ratolesti zapsali do závodu, máme dvě kategorií dětí dle věku. Proto neváhejte – hlaste se a přijďte závodit, povzbuzovat a pobavit se. Připomínám, že výnos z akce bude věnován na potřeby sboru.

Hlaste se na víkendový pobyt v Chotěboři 4÷6. května. Bližší informace Vám poskytne pastorační pracovnice.

Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Náš sbor předloni obdržel dar ve výši 100 000 Kč na opravy ve farářském bytě, před tím několikrát půjčku. Poslední splátka půjčky 60 000 Kč byla splacena v roce 2017. V roce 2017 jsme vybrali 14 430 Kč, z toho v Horním Jelení 1 650 Kč, v roce 2016 pak 23 730 Kč. Letáky s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové.

Prosíme, pište se na služby 1. čtení, přípravy květin a vaření kávy a čaje po bohoslužbách. Všechny tyto služby s vděčností a samozřejmostí přijímáme. Ale tíha jejich konání leží v našem velkém sboru pouze na několika málo lidech. Děkujeme, po výzvě z minulé neděle se přihlásila pouze Hana Capoušková.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni po bohoslužbách na rozhovor při kávě a čaji na faru.

Po ohláškách následuje poděkování Jiřímu Doležalovi.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.04.2018 v rubrice Ohlášky.