Ohlášky – 15.4.2012

Čtení: Jan 20,11-18  |  Text: Jan 20,19-29  |  Písně: 549; 19; 646; 383; 649; 486  |  Kazatel: Daniel Ženatý |  Sbírka: 1.764,-  |  Účast: 81/2

 

Ve věku 85 let zemřel bratr Liboslav Tichý. Jeho pohřeb se bude konat v sobotu v Krouně. Prosíme Pána Boha, aby potěšoval zarmoucené.

 

Dnes odpoledne ve 14.30 hodin se koná v Bučině další část cyklu vzdělávání laiků. Přednášet bude br. farář Jiří Doležal na téma Misie církve.

Ladislav Beneš nabízí volná místa v autě, kdo máte zájem, přihlaste se.

 

Dnes v 17 hodin bude v našem kostele koncert. Na varhany bude hrát Radka Piskačová a na housle Daniel Rumler. Vstupné dobrovolné. Přijďte, pozvěte známé.

 

Zítra, 16. dubna v 18 hodin, bude bratr farář Jiří Doležal přednášet v kostele u sv. Jana

v rámci cyklu Pondělní večery u sv. Jana – na téma Kázání Božího slova. Všichni jsme zváni. Bližší informace se dozvíte na plakátku vzadu v kostele.

 

V týdnu budou shromáždění jako obvykle:

 

Biblická hodina pro děti ve středu v 16.30 hodin.

Ve čtvrtek v 9.30 hodin se sejdou maminky s dětmi.

Ve čtvrtek 19. dubna v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Sloužit bude bratr kazatel Lanc z Církve adventistů sedmého dne.

Biblická hodina pro dospělé bude ve čtvrtek v 17 hodin.

Mládež bude o víkendu v Třebechovicích na setkání mládeže chrudimského a královéhradeckého seniorátu. Proto se tento pátek na naší faře nesejde. Sraz na vlakovém nádraží je v 16.20

Bratr farář Ženatý bude mít v době od 19. dubna do 3. května dovolenou. V nutném případě pohřbu jej zastoupí bratr senior Hubner.

Příští neděli bude kázat v Pardubicích i v Horním Jelení bratr Martin Kocanda.

Příští neděli v 19.30 bude střední generace, o svém životě a svých rozhodováních budou vyprávět manželé Petra a Petr Bártovi.

 

Ve čtvrtek mělo svoji řádnou schůzi staršovstvo. Zamýšleli jsme se nad průběhem velikonočních bohoslužeb a zabývali jsme se zajištěním akcí, které nás čekají v květnu a v červnu, hovořili jsme o brigádě mládeže, která bude v našem sboru v červenci apod.

Rozhodli jsme, že odešleme další splátku půjčky do Německa ve výši 20 000 euro.

Tím budeme mít splacenu polovinu půjčky! Z toho máme radost!

 

Sborové shromáždění schválilo dvě usnesení. Staršovstvo pověřilo hospodářskou komisi, aby připravila plán nutných prací na úpravu kanceláře a WC v Hronovické, aby mohly sloužit jako zázemí pro konání akcí v kostele.

Dále jsme se zabývali usnesením o kmotrovství pro dvě děti ze sboru Veselinivka na Ukrajině. K tomu vám bratr farář řekne podrobnější informace.

Na stavební fond jsme v minulém týdnu obdrželi 500 Kč, 2x 200 Kč, 1000 Kč, 3000 Kč, v Horním Jelení 2x 100 Kč.

Na potřeby sboru jsme obdrželi od rodiny Markových 1000 Kč.

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty činila v Pardubicích 4.638 Kč a v Horním Jelení 840 Kč.

Děkujeme vám všem, kteří štědře přispíváte na tyto sbírky.

Přítomné zpěváky našeho příležitostného pěveckého sboru prosíme, aby po bohoslužbách přišli na faru k harmoniu, budeme pokračovat v nácviku písní na setkání pěveckých sborů.

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru. Výrobky Fair Trade budeme prodávat příští neděli.

 

Nyní předávám slovo bratru faráři.

Dáša a Maxim Havrotovi jsou vnuci ordinované presbyterky Marie Provazníkové. Dáše je 15 let, Maximovi 14. Jsou to sirotci a jejich babička MArie Provazníková, 67 letá žena, se o ně na ukrajinském venkově stará. Naše sborové shromáždění rozhodlo, že chceme tyto děti podporovat, stát se jejich kmotry. K tomu jim pošleme tento dopis, každému z nich poštou adresně. Dopisy nechám zde na stole, podepište se. Text je teno:

 

Tento příspěvek napsal/a dne 15.04.2012 v rubrice Ohlášky.