Ohlášky – 15.3.2009

Čtení: Ž 34,16-23 | Text: L 9,57-62 | Písně: 320; 25; 309; 697; 702; 67 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 111/6 | Sbírka: 2.156,-/140K
Staršovstvo svolává na neděli 29. března 2009 ve 14:30 výroční sborové shromáždění.
Toto shromáždění je nejvyšším správním orgánem sboru.
Pozvání k tomuto shromáždění obsahuje sborový list, který je připraven pro všechny členy sboru, kteří jsou v naší kartotéce.
Prosíme ty, kdo jsou tak laskaví a roznášejí sborové listy, aby si je po bohoslužbách vyzvedli a adresátům doručili. Děkujeme.

Pro sborové shromáždění je připravena finanční zpráva za rok 2008, a návrh rozpočtu na rok 2009. Jsou vám k dispozici vzadu v kostele na barevných papírech.

Na nástěnce je pak vyvěšen Seznam členů sboru s hlasovacím právem.

Dnes po bohoslužbách, zde v kostele, jsou zváni ke zkoušce zpěvu všichni, kdo rádi zpívají a chtějí zpívat při bohoslužbách na květnou neděli.

Bratr farář slouží dnes odpoledne ve sboru v Holicích.

Rovněž dnes odpoledne v 16,00 se koná v evangelickém kostele v Chrudimi koncert africké duchovní hudby. Je to pěkně, vypravte se tam.

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 17:30, večerní biblická hodina ve čtvrtek v 19:30.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

Historická společnost Veritas zve na svůj XXIX seminář, který se bude konat dne 28/3 v 10,00 hodin na faře. Seminář s názvem O ranné církvi bude věnován chápání heretiků v prvních staletích. Přednášku přednese Jan Rokyta, farář církve čs. husitské v Pardubicích. Všichni jste zváni.

Prosíme o vyrovnání předplatného za církevní tisk.

Jsme rádi, že nás při bohoslužbách doprovázejí nové varhanice – dosud Jana Benešová, Kateřina Janouchová a Pavlína Šíblová. Někdy to vyjde tak, že doprovázejí závěrečnou píseň, která může být delší, než býváme zvyklí. Prosíme o pochopení. Nechť převáží radost z toho, že někdo má um i odvahu si sednout za varhany shromáždění doprovázet.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.03.2009 v rubrice Ohlášky.