Ohlášky – 15.2.2009

Čtení: Zachariáš 8,1-8 | Text: Jan 5,1-5 | Písně: 166,32,367,371,550,432 | Kazatel: Jean Nicolas Fell | Účast: 85 | Sbírka: 1.748,-
Děkujeme bratru faráři Jeanu-Nicolasi Fellovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách. Jsme rádi, že mezi nás s manželkou opět zavítali. Bratr Fell byl naším pardubickým farářem v letech 2000 – 2002. Přejeme mu Boží požehnání pro jeho práci.

Nyní po bohoslužbách se sejdou začínající varhaníci u varhan.

Dnes odpoledne se konají bohoslužby v holickém sboru v Horním Jelení. Kdo by se chtěl těchto bohoslužeb zúčastnit, prosím, spojte se nyní po bohoslužbách s bratrem Slavíkem nebo Benešem a domluvte se na cestě autem.

Včera se konalo v Praze pohřební rozloučení s bratrem profesorem Josefem Smolíkem. Ještě dnes můžete vzadu v kostele podepsat kondolenci dcerám bratra Smolíka.

V příštím týdnu jsou v Pardubicích jarní prázdniny. Bratr farář Ženatý a pastorační pracovnice Quiesnerová budou mít dovolenou. Služby ve sboru jsou zajištěny.

Zítra v pondělí se koná přednáška bratra faráře Doležala v kostele sv. Jana Křtitele v 18 hodin. Téma přednášky: Apokalypsa, výklad poslední knihy Nového zákona. Pozvánka je na nástěnce v kostele.

Děti a konfirmandi se ve středu nesejdou.

Ve čtvrtek v 16 hodin je na faře příprava na Světový den modliteb, v 17:30 je biblická hodina.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

Příští neděli při bohoslužbách bude křest Dorotky Růžičkové.
Příští neděli v 19:30 bude střední generace, jako host promluví sestra Daniela Ženatá o své práci.

Chystáme letní tábor v Olešinkách. Zájemci – z řad dětí i personálu – pište se na papír vzadu v kostele na okně u šatlavy.

Od 1. února se změnilo postavení naší sborové sestry Pavla Queisnerové. Stala se pastorační pracovnicí našeho sboru. Zaměstnává ji synodní rada naší církve. Více o tom si můžete přečíst na žlutém listě formátu A5 vzadu v kostele. Ke službě ji slavnostně pověříme v neděli 8. března.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás na kávu a čaj na faru. Budeme mít též možnost se setkat s bratrem farářem Fellem a jeho manželkou a hovořit s nimi.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.02.2009 v rubrice Ohlášky.