Ohlášky 15. 12. 2019

Čtení:  Mt 11, 2 – 11 Sbírka: 
Text:  Iz 11, 1 – 10 Účast: 
Písně:  264, 275, 688, 636, 702, 685 VP: 
Kazatel: Hana Ducho  

Po bohoslužbách proběhne zkouška vánočního divadla, prosíme tedy všechny herce a herečky aby zůstali zde v kostele.

Příští neděli 22.12. budou bohoslužby s vánoční divadelní hrou. Generální zkouška na divadlo se koná v sobotu 21.12. v 9:30.

Dne 10. 12. zemřela ve věku 89 let sestra Eva Prudká, maminka naší bývalé paní farářové – Daniely Ženaté. Pohřební rozloučení se koná 18.12. ve 13 hodin v Blahoslavově domě v Brně. Pán nechť potěší zarmoucenou rodinu.

Vyhlašujeme sbírku na podporu práce ve sboru v Lozicích. Své dary můžete odevzdávat do domečku vzadu v kostele, proti dokladu nebo poslat na účet. Děkujeme.

V týdnu se konají tato setkání:

  • ve čtvrtek 19.12. v 15 hodin se konají bohoslužby s VP v Domově pro seniory u Kostelíčka, bohoslužby povede b.f. Miloš Hübner, po nich bude posezení s malým pohoštěním. Biblická hodina pro dospělé tento týden nebude.
  • v pátek 20.12. v 15 hodin je biblická hodina pro děti

V lednu až březnu bude na půdě našeho sboru probíhat 45 hodinový výcvik krizové intervence. Je určen pro všechny, kdo by chtěli získat dovednosti v oblasti pomoci lidem zasažených mimořádnou krizovou situací. Ale také pro ty, kdo chtějí lépe rozumět sobě sama. Tento výcvik je akreditovaný a povede jej pan Slávek Vurst – bývalý předseda nemocničních kaplanů a současný kaplan v hospici. A paní Eva Biedermannová, psycholožka záchranného hasičského sboru. Na nástěnkách visi pozvánka, bližší informace získáte u farářky Hany Ducho.

Ve čtvrtek 19. prosince se bude na faře vařit slepičí polévka s domácím drobením.  Bude součástí vánočního oběda pro lidi bez domova, kteří přicházejí do Nízkoprahového denního centra.  V centru bude také krátká vánoční pobožnost a budou se rozdávat vánoční  balíčky.  Pro klienty je to Štědrý den.   

Další polévka se bude vařit koncem prosince a v lednu. Děkujeme za pomoc a štědré příspěvky na vaření polévek.  

Všem Vám také děkujeme za připravení a donesení vánočních balíčků.  

Vpředu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář a Na každý den na rok 2020.

Kdo už nechcete odebírat Českého bratra nebo Kostnické jiskry v roce 2020 nebo se chcete nově přihlásit k odběru předplatného, hlaste se, prosím, u Jany Plchové. Děkujeme

Hledáme dobrovolníky, kteří by uspořádali Silvestrovské setkání na faře. Prosím, hlaste se u Jany Plchové nebo sestry farářky.

Ve středu se konala schůze staršovstva. Část setkání jsme věnovali bohoslužebným formulářům. Byl prezentován návrh rozpočtu na příští rok a věnovali jsme se stavbě v Hronovické ulici. Dále se řešily běžné provozní záležitosti sboru.

  • Sbor získal formou grantu příspěvek na ozvučení kostela ve výši 12.400 Kč
  • Staršovstvo navrhlo 3 členy pardubického sboru na udělení Medaile vděčnosti. A sice pro Hanu a Pavla Capouškovi a pro s Janu Kovaříkovou z Holic.  Tato medaile se uděluje jako poděkování za obětavou nezištnou službu ve sboru a v církvi. Synodní rada naše návrhy přijala a jeden ze zástupců Synodní rady přijede medaile udělit. Budeme hledat vhodný termín pro toto setkání.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.12.2019 v rubrice Ohlášky.