Ohlášky – 15.12.2013

Čtení: Mt 11,1-6  |  Text: Zj 3,1-6  |  Písně: 269; 167,1.2.3.7; 259 ; 627; 651; 262,7.8  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka:2.566,  |  Účast:104

 

Při schůzi staršovstva jsme se zabývali běžnými záležitostmi a přípravou vánočních bohoslužeb.

 

V pátek se konal pohřeb sestry Mileny Růžičkové, která zemřel ve věku 82 let.

 

Po bohoslužbách se bude zde v kostele pokračovat v nácviku hry na vánoční slavnost a zpěváci se sejdou u harmonia na faře.

 

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění. Kromě nich také Ve čtvrtek 19. prosince v 15 hodin budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Domově pro seniory na Dubině.

 

Zkouška na Vánoční hru se koná v sobotu ve 14 hodin v kostele. Děti, mládež a další účinkující zůstanou na faře, kde budu hrát hry, zpívat, na dobrou noc si pustí film a přespí do neděle.

Příští neděli 22. prosince bude vánoční slavnost, při které malí i velcí herci zahrají vánoční hru.

 

Vpředu na lavici v kostele jsou připraveny k prodeji různé knihy, bible, modlitby, je možné koupit EK a NKD na rok 2014 po 90- ti korunách a také nástěnný kalendář za 50,-, a podobně.

 

Ještě dnes můžete odevzdat balíčky pro odsouzené v pardubické věznici. Předávání balíčků bude tentokrát v pátek 20. prosince odpoledne. Kdo se chcete předávání balíčků zúčastnit, prosíme, přihlaste se u br. faráře Ženatého.

 

Také můžete podpořit vaření polévek pro lidi bez domova v našem městě. Můžete přispět finanční částkou do domečku vzadu v kostele nebo donést potraviny – zeleninu, vajíčka, rýži apod.

První polévka se bude vařit ve čtvrtek 19. prosince od 8.00 hodin na faře a vydávat se bude v Nízkoprahovém denním centru v Polabinách od 15 hodin. Kdo byste chtěl pomoci, přihlaste se u H.Capouškové. Podrobné informace jsou na bílém plakátku vzadu v kostele.

 

Dary na vánoční slavnost přijímá Pavla Queisnerová.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru, kde probíhá dobročinný vánoční bazar. Šité výrobky jsou vyrobeny v terapeutické dílně pardubické věznice, některé výrobky jsou z denního stacionáře Mirea, a další věci jste donesli, vánoční přání se vyráběla na schůzkách rukodělného kruhu.

Výnosem z bazaru letos podpoříme denní stacionář pro lidi s mentálním postižením Mirea v Nemošicích.

 

Bratra faráře prosím o další – víno – Na bazaru se také prodávají dobrá moravská vína z Nosislavi, výtěžek z jejich prodeje podporuje stavbu Chráněného bydlení pro seniory v Nosislavi, který realizuje Diakonie naší církve. Cca půl na stavbu, půl pro vinaře – ještě dost!

 

Tento příspěvek napsal/a dne 15.12.2013 v rubrice Ohlášky.