Ohlášky – 15.11.2015

Čtení: Ř 8,18-25  |  Text: Ž 77  |  Písně: 161; 92; 443; 686;692; 67,3  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2601,-  |  Účast: 85

 

 

Včera se v Chrudimi konal konvent našeho seniorátu. Bratra Michala Brandu, člena našeho sboru, zvolil na poloviční úvazek a na dobu tří let seniorátním jáhnem. Michal bude mít na starosti mládež seniorátu a dvakrát měsíčně bude sloužit při bohoslužbách ve sborech, kde bude třeba. Radujeme se z toho, že se Michal takto rozhodl a konvent ho zvolil. Přejeme mu Boží ochranu pro jeho službu. Instalace jáhna Michala Brandy bude v našem sboru v neděli 13. prosince ve 14.30. Pozvánka je na nástěnce.

Předsedkyní konventu byla zvolena farářka Anna Lavická z Chrudimi. Konvent souhlasil se zřízením seniorátního fondu solidarity pro finanční pomoc sborům, které mají problémy s placením personálního fondu. A jednal i o dalších věcech…

 

V týdnu budou setkání jako obvykle, a další připomínáme:

 

Ve středu v 9,30 setkání maminek s dětmi, ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18.00 bude biblická hodina

 

V sobotu 21. listopadu bude v Praze mimořádné zasedání synodu. Odpoledne ve 14.30 bude v kostele u Salvátora slavnostní shromáždění, při kterém bude do úřadu uvedena nová synodní rada a bratr farář Daniel Ženatý nastoupí do funkce synodního seniora. Mnozí z nás se chceme tohoto shromáždění zúčastnit. Pojedeme vlakem ve 12.15 (v Praze 13.18)

 

Příští neděli 22. listopadu ve 14 hodin bude v Opatovicích instalace faráře Benjamina Kučery.

 

A rovněž příští neděli bude v 19.30 schůzka střední generace.

 

Za 14 dní je 1. adventní neděle. Budeme mít bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně. Tuto neděli se také rozloučíme s bratrem farářem Danielem Ženatým a jeho manželkou Danielou.

Po bohoslužbách bude zde v kostele rozhovor a beseda se Ženatými a pak jsme zváni na společný oběd na faru. Pokud se budete chtít oběda zúčastnit, napište se na červený papír na skle místnosti pro děti. Budeme rádi, když se přihlásíte na pomoc při přípravě oběda v sobotu a na služby v neděli nebo donesení pečiva ke kávě.

 

Rukodělný kruh bude pořádat i letos v adventu dobročinný bazar, který bude zahájen 2. adventní neděli 6. prosince. Přispějte podle svých možností a darujte do bazaru různé rukodělné výrobky, pečivo, cukroví, nebo zpracované plody ze zahrad. Výrobky můžete donášet v neděli do kostela nebo v týdnu do sborové kanceláře.

 

Zpěváci a hudebníci se sejdou po bohoslužbách na faře k nácviku písní na advent a vánoce.

 

Herci vánoční hry se sejdou po bohoslužbách s Pavlínkou Junovou, která jim rozdá scénáře

 

Upozorňujeme na nové knihy, které si můžete objednat nebo zakoupit u knižního stánku.

 

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.11.2015 v rubrice Ohlášky.