Ohlášky – 15.11.2009

Čtení: L 1,26-38 | Text: Sd 6,1-14 | Písně: 429; 46; 190; 648; 521; 677 | Kazatel: Radmila Včelná | Účast: 117 | Sbírka: 2.771,-

Vítáme v našem sboru sestru Radku Včelnou z Jasenné a děkujeme jí za službu. Jednáme se sestrou Včelnou o tom, aby se stala druhou farářkou našeho sboru. Dnešní bohoslužby i pobyt sestry Včelné u nás slouží k vzájemnému poznávání.

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na kávu a čaj, tam můžeme neformálně se sestrou Včelnou hovořit. Od 10:30 bude se sestrou Včelnou setká staršovstvo, a od 11:30 je společný oběd v restauraci Zelená žába. Na oběd jsme zváni všichni, ještě je 13 volných míst. Oběd si každý platí sám.

Po bohoslužbách se sejdou u varhan zpěváci, nacvičují píseň pro 1.adventní neděli.

Děti, konfirmandi, biblická hodina a setkání mládeže se konají v obvyklé časy.

Ve čtvrtek v 15 hodin jsou bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka, vykoná je br. Far. Jiří Doležal.

V sobotu se koná v Praze mimořádný synod naší církve.

Odpoledne pak bude v 15.30 v Betlémské kapli uvedena do služby nová synodní rada. Tedy i nás bratr farář Daniel Ženatý, který byl zvolen 1. náměstkem synodního seniora. K tomuto shromáždění je zvána celá církev. Cestu do Prahy neorganizujeme, nejpříhodnější vlak jede z Pardubic ve 13.36

Příští neděli večer je setkání střední generace v 19:30 na faře. O své práci lékaře bude povídat bratr Lukáš Nechvátal.

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na Jubilejní toleranční dar. Vynesla 3316,-Kč.

Na SF jsme obdrželi dary 400,- a 500,- Kč. Za dary a sbírku děkujeme.

Dnes a příští neděli vykonáme dobrovolnou sbírku na podporu práce ve sboru v Lozicích. Sbírku jsme zahájili v létě, přerušili jsme ji kvůli sbírce na povodně. Chceme pomoci tam, kde se koná mnohá práce. Sbor ovšem není početný. Touto sbírkou mu vyjadřujeme svou podporu. Je to sbírka dobrovolná. Pokladna kam můžete své dary odevzdávat je dřevěný domeček na polici se sluchátky.

Diakonické středisko Rolnička nabízí dárky na vánoce, plakátek s nabídkou je na nástěnce v kostele.

Výzva rukodělného kruhu: V adventu bychom rádi opět uspořádali dobročinný bazar. V minulých letech byl velmi úspěšný a přinesl úctyhodný výtěžek díky mnoha věcem, které jste na bazar připravili a přinesli. Prosíme Vás i letos o rukodělné výrobky z papíru, textilu, keramiky, dřeva, ušité, upletené, uháčkované, vyšité. Můžete přinést zpracované plody z vlastních zdrojů: med, marmeládu, sušené houby, křížaly, ořechy, domácí nudle, šťávy a jiné nápoje… Prosíme, zapojte se každý podle svých možností. Výrobky noste kdykoli, nejpozději do poslední listopadové soboty, na faru nebo do sborové kanceláře. Letáček o konání bazaru najdete vzadu v kostele při vycházení.

Vánoční slavnost plánujeme na neděli 20.12. Chcete se na hře podílet jako učinkující? Zveme všechny, děti, konfirmandy, mládež, i dospělé mladší i starší. Pište se na zelený papír na okně vzadu v kostele, nejpozději do příští neděle.

EK a NKD na rok 2010 je možno zakoupit vzadu v kostele za 85,-

Kdo by rád v únoru příštího roku vyrobil pro sbor postavičky, s nimiž ve sboru pracujeme, napište se vzadu na modrý papír.

Kurz výroby postaviček chystáme 5. a 6. února. Nutná je přítomnost po celou dobu kurzu. Účastníci nic neplatí. Dají sboru svůj čas a um. Kurz má kapacitu 15 osob

Místa, která neobsadíme, nabídneme sborům v okolí. Pište se také do neděle 22.11. Bližší informace podá Pavla Q.

Bratr Zezula, člen našeho sboru se stěhuje k dceři do Znojma. Všechny nás pozdravuje. Bude nám chybět.

Prosíme ochotné pomocníky, aby se psali na službu vaření kávy po bohoslužbách. Děkujeme.

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění, i naši dnešní kazatelku, a zveme vás na kávu a čaj na faru.  

 

Tento příspěvek napsal/a dne 15.11.2009 v rubrice Ohlášky.