Ohlášky 15. 10. 2017

Čtení: Mt 6, 24-27 Sbírka:
Text: 1. Kor 1, 4-9 Účast:
Písně: 549-1; 168; 667; 547; VP (161; 158; 397; 404; 442); 177; 67-3
Kazatel: Daniel Ženatý

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme synodnímu seniorovi Danielovi Ženatému a naším hostům za přípravu a službu při dnešních bohoslužbách.

Dnešní neděle Díkčinění a sborový den je také oslavou 120 let postavení našeho kostela. Scházíme se s našimi hosty – bývalými faráři a jejich manželkami, vikářkou, kurátorkami a kurátorem, sborovými sestrami. Všechny Vás zde mezi námi vítám, jsme rádi, že tu můžeme společně být. Nyní Vás budu číst v pořadí, jak jste v našem sboru sloužili a prosím, jak jste v lavici, aby jste povstali. Začneme kazateli:

Jiří Doležal; Jaroslav Nečas; Jean Nicolas Fell; Daniel Ženatý; Marie Medková; František Plecháček;

Kurátoři:

Pavel Capoušek; Olga Kabelová; Nadějě Mandysová; Hana Capoušková

Sborové sestry:

Marta Tefrová; Hana Švandová; Marta Kunkeová; Věra Nečasová; Pavla Queisnerová

Program jste dostali při vstupu do kostela, proto nyní připomenu to nejdůležitější:

– Bezprostředně po skončení bohoslužeb se sejdeme zde kolem stolu Páně ke společné fotografii

– V 10.30 začnou prezentace ze života sboru o prázdninách s kávou a čajem, zde v kostele

– Po skončení, cca v 11.15, bude zahájen prodej pamětního setu k výročí, tvořeného almanachem a kalendářem v tematické tašce, u manželů Junových. Bude se prodávat i zboží Fair Trade

– V 11.45 odchod na oběd do restaurace Zelená žába a v 11.55 společné zahájení modlitbou. Po obědě se sejdeme na faře k dezertu při kávě a čaji

– Ve 13.30 následuje otevření výstavy s doprovodným programem zde v kostele.

Mockrát děkujeme všem, kdo se na přípravě a organizaci dnešního dne podíleli – připravili program, zpracovali materiály, zajistili výrobu pamětních předmětů, pekli, zdobili, balili a rozdávali perníky, program, připravili pohoštění, pomáhají, obsluhují, myjí, …, prostě všem, kdo jakkoliv přiložili ruku k dílu.

Sbírka po bohoslužbách je celocírkevní na podporu sociální a charitativní činnosti, odpolední sbírka je určena na pokrytí nákladů setkání.

Ve středu 11. 10. proběhla řádná schůze staršovstva. Zabývali jsme se podněty ze Synodní rady – souhlasili jsme s návrhem změny názvu naší církve na Evangelická církev. Diskutovali jsme na téma postavení farářů a presbyterů v naší církvi a o podpoře lidí při cestě ke studiu Teologie v dnešní společenské a ekonomické situaci.

Na schůzce s farářkou Hanou Ducho se projednala náplň její práce. Vytvořil se plán aktivit a časových dotací, které by pokrývala, pokud bude zvolena příští rok za naši farářku.

Máme radost, že v našem sboru jsou aktuálně zastoupeny sestry a bratři napříč všemi generacemi a při bohoslužbách se tak mohou setkávat děti, mládežníci, dospělí i senioři. Zároveň si uvědomujeme, že tato pestrost s sebou přináší i potřebu vzájemné ohleduplnosti a respektu k potřebám každého z nás a je dobré na to myslet.

Věnovali jsme se provozním záležitostem našeho sboru, zejména pokrytí služeb v době nepřítomnosti pastorační pracovnice. Připomínáme tímto, že Pavla ve čtvrtek odjíždí na 6 týdnů na praxi do Německa. Doufáme, že ji to obohatí a naplní novou energií i nápady pro život v našem sboru a že se ve zdraví vrátí a my to tady bez ní přežijeme.

Ve čtvrtek se konalo pohřební rozloučení, rodina Denksteinova věnovala dar sboru 6000 Kč.

V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– Ve středu maminky s dětmi v 9.30 na faře.

– Ve čtvrtek v 15.30 bohoslužby v domově pro seniory Na Dubině

V sobotu 21. října od 10 hodin jsme zváni na seminář historické společnosti Veritas na téma „Historie a současnost severského protestantismu“. Promluví Jan Dlask, pracovník ústavu germánských studií na FF UK Praha. Pozvánka je na nástěnce.

Prosíme, pište se na službu vaření kávy a čaje, prvního čtení a přípravu květin. Jsou to drobnosti, které činí bohoslužby a čas po nich pestré a milé.

A na závěr připomínám, že po poslední písni nebudeme vycházet z kostela a loučit se, ale sejdeme se všichni kolem stolu Páně ke společné fotografii. A prosím, poslouchejte fotografa, ať se zbytečně nezdržujeme.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.10.2017 v rubrice Ohlášky.