Ohlášky – 15.1.2012

Čtení: Jan 8,1-11  |  Text: Ex 20,14  |  Písně: 158; 103; 639; 503; 510; 198  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.825,-  |  Účast: 71/3

 

V minulém týdnu se sešlo staršovstvo na mimořádné a pak i na řádné schůzi.

Stanovili jsme si cíle, kterých bychom chtěli ve funkčním období do r. 2017 dosáhnout:

vzdělávání členů staršovstva udržet a dále vytvářet přátelskou, otevřenou atmosféru ve sboru a prostředí důvěry, aby se všechny generace členů sboru cítily dobře a aby se podařilo získat i nové členy sboru, prohloubit spolupráci s kazatelskou stanicí Horní Jelení, oslovit a trvale dbát o mladé členy sboru, rodiče s malými dětmi, skupinu třicátníků, snažit se vytvořit pro ně program který by jim byl blízko, rozvíjet práci s dětmi, abychom měli děti v nedělní škole, v biblických hodinách pro děti, udržet letní tábory pro děti, připravit se na obsazení místa druhého faráře, projednat rozdělení práce a kompetencí mezi oběma faráři,

nejpozději do konce funkčního období, tedy do roku 2017 splatit půjčku od luterských církví.

stanovit priority v nakládání se sborovými budovami umožnit bezbariérový vstup na zahradu.

 

Na řádné schůzi jsme se zvláště zaměřili na plán a přípravu sborových akcí, které budeme konat v roce 2012 a to:

 

výroční sborové shromáždění v neděli 25. března

 

seniorátní akce Setkání pěveckých sborů v neděli 13. května

 

noc kostelů koncem května

 

Návštěva Posaunenchoru z Německého evangelického sboru v Gemingen, od čtvrtka 31. května do 3.června

 

Sborový výlet do Berlína sobota a neděle 16. a 17. června – 275 let příchodu českých bratří

 

Brigáda mládeže o prázdninách v Pardubicích a Horním Jelení 22-27/7

 

seniorátní akce Setkání generací v neděli 23. září u nás v Pardubicích.

 

V úterý od 17 hodin pořádáme na faře Odpoledne deskových her. Přijďte, s sebou vezměte svou oblíbenou deskovou hru, kterou si chcete zahrát s ostatními. Můžete vzít i něco dobrého a dobrou náladu také. Je to akce pro všechny – bez věkového omezení. Přijďte si pane a paní hrát!

 

Ve středu je biblická pro děti

 

Ve čtvrtek v 9.30 hodin budou mít svoji schůzku maminky s dětmi.

 

Ve čtvrtek se biblická pro dospělé konat nebude. Sejdeme se v 18 hodin na naší faře k ekumenickému modlitebnímu shromáždění. Kázáním poslouží br. farář Antonín Forbelský z Církve římskokatolické. Po shromáždění se pozdrží zpěváci k nácviku písně, kterou budeme zpívat v pondělí 23.ledna na posledním modlitebním setkání v kostele u sv. Jana Křtitele.

 

V pátek se sejde mládež.

 

Příští neděli poslouží při našich bohoslužbách, a také v Horním Jelení, br. farář Ladislav Beneš. Bratr far. Ženatý bude kázat a přednášet při Sborovém dnu ve Valašském Meziříčí.

 

Příští neděli se v19.30 sejde na faře střední generace.

 

Bratr farář Fell nás pozdravuje, bude kázat v našem sboru 26.února.

 

Noví zájemci o předplatné Českého bratra se přihlaste u PQ.

 

Dnes je 3. neděle v měsíci, na faře si můžeme zakoupit Fair Trade kávu, čaj a čokoládu

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 15.01.2012 v rubrice Ohlášky.