Ohlášky – 14.9.2014

Čtení: Žalm 39  |  Text: Lk 10,25-37  |  Písně: 549; 161; 215; 440; 253  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka:2.120,-  |  Účast: 65/6

 

Sbírka pro pro školy Evangelické akademie vynesla v našem sboru celkem 4095 Kč + HJ

 

V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

 

Při schůzi staršovstva jsme zhodnotili prázdninové akce a letního provoz ve sboru a zabývali jsme se přípravou sborového dění, které je před námi.

 

Již nyní vás upozorňujeme na akce, které se budou konat v říjnu.

 

V neděli 5. října od 17 hodin bude mít na faře přednášku bratr farář Jiří Doležal ke 600. výročí znovuobnovení vysluhování podobojí. Celocírkevní oslavy tohoto výročí se budou konat v Praze, v neděli 12. října. Chceme se těchto oslav také zúčastnit. Plakát je vyvěšen vzadu v kostele.

Na neděli 19. října připravujeme sborový den. Bude to neděle díkůčinění za úrodu

s vysluhováním svaté večeře Páně. Naším hostem bude farářka Radka Včelná z Jasenné.

Připravíme si také společný oběd a zábavnou benefici.

 

Bratr farář Daniel Ženatý zítra odlétá do Ameriky na studijní cestu. Od 10. září do konce listopadu má studijní volno. Bude hostem presbyterní církve ve sboru v Annapolis. Má připravený bohatý program a navštíví několik sborů a měst.

Přejeme mu, aby se mu pobyt vydařil, splnil jeho očekávání a přinesl obohacení do jeho další práce v církvi. Vyprošujeme také Boží ochranu na cestu tam i zpět domů.

 

Bratra faráře můžeme slyšet 28 září v 7:30 Čro 3 Vltava v ranním slovu, s Petrem Vaďurou budou rozprávět nad 27. Žalmem. Sice ze záznamu, ale…

 

Program v týdnu: v úterý 16.9. se mají na faře ve 20 hod sejít učitelé nedělní školy

Ve středu od 15 hodin začíná biblická hodina pro děti. Od 16 hodin pak bude navazovat konfirmační cvičení.

Ve čtvrtek od 9.30 bude setkání maminek s dětmi na faře.

V 15 hodin bohoslužby v DPS u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina.

V pátek v 18 hodin se sejde na faře mládež.

 

Seminář pro ordinované presbytery se koná příští víkend v Praze. Je otevřen i pro ty, kteří se teprve připravují na zkoušku. Podrobnosti na nástěnce.

 

V Brandýse nad Orlicí probíhají tento víkend oslavy 450. výročí narození Karla Staršího ze Žerotína. Zpívá tam i Seniorátní pěvecký sbor. Někteří členové našeho sboru tu dnes s námi proto nejsou.

 

Dnes ve 14 hodin vystoupí Alfréd Strejček a Štěpán Rak s pásmem „Muž víry a věrnosti – Karel Starší ze Žerotína“ a přednášet bude historik Tomáš Knoz. Plakát je vzadu na nástěnce.

 

Příští neděli si 400 výročí vysluhování podobojí připomenou v Litomyšli pozvánka na nástěnce.

 

Prosíme Vás, pište se na služby 1. čtení při bohoslužbách, donesení květin na stůl Páně, a vaření kávy a čaje na faře po bohoslužbách. Tabulka na nástěnce je zatím prázdná.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na kávu a čaj.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 14.09.2014 v rubrice Ohlášky.