Ohlášky 14. 6. 2020

Čtení:  Kazatel 2,18-26 Sbírka:   
Text:  Lukáš 12,16-21 Účast:   
Písně:  150, 462, 675, 582, 673, 579 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

Dnešní sbírka je celocírkevní, tzv. Sbírka solidarity sborů – je určena sborům, které nemají dostatek finančních prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu. Bližší informace jsou na nástěnce.

Na dnešní neděli svolává staršovstvo výroční sborové shromáždění. Začne po bohoslužbách.

Připomínáme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem.  

Kdo jste se ještě nepodepsali na podpisové archy a zůstáváte na sborové shromáždění, učiňte tak hned po bohoslužbách. Kdo jste podepsaní a chcete odejít, je třeba, abyste se škrtli.

V týdnu se konají tato shromáždění:

  • V úterý od 18 se koná biblická hodina v Horním Jelení  
  • ve čtvrtek od 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka a od 18 hodin se koná na faře zahradní slavnost k ukončení školního roku. Těšit se můžete na pobožnost, společný zpěv, krátký program, vzájemné rozhovory a občerstvení. Budeme opékat buřty, prosím objednejte si počet kusů nejpozději do úterý 16. 6. buď na papír vzadu v kostele, nebo emailem Pavlíně Junové. Zajistíme nápoje (alko i nealko), zbytek občerstvení je na nás všech. Proto prosím, pokud můžete, přineste něco sladkého či slaného k snědku (konzultujte předem s Pavlínou Junovou). Děkujeme
  • v pátek 19. 6. se koná biblická hodina pro děti.

Příští neděli budeme slavit křest dvou dospělých – Jana Prokopa a Jindřicha Mašína.

Na dětský tábor do Veselí potřebujeme dezinfekční přípravky na ruce, tekutá mýdla v dávkovači, jednorázové ručníky, rukavice, roušky, pokud máte možnost sehnat tyto věci za výhodných podmínek, prosím, kontaktujte Tomáše Voltra nebo Janu Plchovou. Děkujeme

Po bohoslužbách jste všichni zváni ke kávě a čaji zde vpředu v kostele

Tento příspěvek napsal/a dne 14.06.2020 v rubrice Ohlášky.