Ohlášky – 14.6.2015

Čtení: Ef 2,12-22  |  Text: L 14,15-24  |  Písně: 161; 11; 618; 682;…,649  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1940,-  |  Účast: 90 

Dnes v 10.45 jsou bohoslužby v Horním Jelení.

Odpoledne v 15 hodin začíná v Hradišti u Nasavrk Seniorátní setkání pěveckých sborů.

 Ve středu od 16 hodin bude konfirmační cvičení.

 Ve čtvrtek v 15.00 budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Ve čtvrtek v 19 hodin bude schůze staršovstva, tentokrát se sejdeme v Horním Jelení.

 

Sborový zájezd do Severních Čech, který se měl konat příští neděli, jsme museli zrušit. Přihlásilo se málo účastníků. Bratr farář Ženatý přesto do Chomutova pojede, bude tam mít bohoslužby. Někteří z nás jedou s ním. Je možné se domluvit a jet i dalšími auty.

 

V sobotu 20. června se bude v kostele Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze konat ekumenická Bohoslužba smíření s Bohem mezi křesťany s prosbou o vzájemné odpuštění – k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.

Návrh bohoslužby byl vypracován společně katolickými i nekatolickými křesťany.

Dopis všem církvím i křesťanům v České republice i text bohoslužby si můžete přečíst na internetových stránkách naší církve. Vzadu je několik výtisků.

 

V neděli 21.6.2015 ve 14:30 se koná ve sboru v Čáslavi seniorátní jednání Jeronymovy jednoty.

 

V úterý 23. června v 19 hodin bude v našem kostele přednáška – zamyšlení faráře Daniele Ženatého s názvem – Mistře Jane, co my s tebou po šesti stech letech?

Zpívat bude také náš Příležitostný pěvecký sbor. Všichni jsme zváni, pozvěte i své známé a přátele. Je to akce našeho sboru k Husovu výročí, vezměte ji prosím za svou.

 

I dnes můžete odevzdat svoje dary do sbírky pro naše kmotřence na Ukrajině – Maxima a Dášu – do domečku – nebo proti dokladu. Maxim i Dáša budou s námi letos na táboře.

 

Od rodiny Mezerových ze Sezemic jsme obdrželi při křtu syna Bedřicha dar 5000 Kč na potřeby sboru. Děkujeme.

 

Na 5. nebo 6. 7. k Husovu výročí jsme dostali pozvánku na mimořádné představení divadla Járy Cimrmana České nebe v divadle Kalich v Praze. Podrobnosti jsou na okně u místnosti pro děti.

 

Vzadu na nástěnce je také rozpis jednotlivých nedělí o prázdninách. Napíšete se prosím na služby vaření kávy nebo 1. čtení.

 

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor na faru a farskou zahradu.

Dnes večer odlétám do Říma v tříčlenné delegaci naší církve spolu s delegací katolické církve a církve československé husitské. Zítra v 11 hodin nás přijme papež na audienci a v 17 hodin budeme mít společné bohoslužby v papežské koleji, bohoslužby smíření a odpuštění mezi církvemi u příležitosti 600 výročí smrti Mistra Jana Husa. Bohoslužby by měl vést kardinál Casper. …

Tento příspěvek napsal/a dne 14.06.2015 v rubrice Ohlášky.