Ohlášky 14. 4. 2019

Čtení: Jan 12, 12-19 Sbírka:  
Text: Text: Iz 50,4-9 Účast: 80 / 8
Písně: 322; 84,1-2+5-6; 646; 315,1-2+6-9; 675; 309,7-8 VP:  
Kazatel: Ladislav Beneš      

Děkujeme bratru Benešovi za jeho službu, v 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond našeho sboru vynesla 2 843 Kč.

Minulou neděli proběhla na faře Velká cena San Faryna v dětské kategorii. Sešlo se nás 30 ke společnému obědu a do závodu se přihlásilo 13 dětí ve dvou věkových kategoriích. V kategorii nejmenších závodníků zvítězil Filip Svoboda, ve starších již po několikáté obhájil prvenství veterán Daniel Pospíšil.  Akce vynesla pro sbor 2 962 Kč.

V patek také proběhly závody seniorů. Děkujeme Pavlu Queisnerovi za organizaci. A všem, kdo se na akci podíleli.

Děkujeme dále Báře Kučerové, Zuzce Capouškové a Hance Dobešové za přípravu výměnného bazaru, který se konal v úterý a který přilákal řadu lidí.

Dnes v 17 hodin se koná v našem kostele koncert Radky Piskačové na varhany, Moniky Pultarové soprán, Jaroslav Pultar trubka. Vstupné dobrovolné. Všichni jsme zváni.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

v úterý v 19 hodin v kostele – setkání s modlitbami a zpěvy Taizé

ve středu setkání maminek s dětmi v 9,30 na faře

ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině s vysluhováním VP. Je Zelený čtvrtek v 18 hodin se sejdeme v kostele ke čtení pašijního příběhu. Nebude se konat biblická hodina. Prosím, přijďte v co největším poštu sdílet Ježíšovo utrpení.

Bohoslužby o Velikonocích se budou konat takto:

Na Velký pátek budou bohoslužby v 9 hodin a v neděli velikonoční rovněž v 9 hodin zde v kostele.  Při obou shromážděních bude vysluhována večeře Páně.  V Horním Jelení budou bohoslužby v neděli s vysluhováním večeře Páně v 11 hodin. V pondělí velikonoční se sejdeme při bohoslužbách v kostele v 9 hodin.

Sbírka na neděli velikonoční je celocírkevní a je určena na Hlavní dar Lásky Jeronymovy jednoty.

Sbírka na fond Compaternitas – na stavební spoření pro pět dětí zemřelého faráře Aleše Mosteckého trvá ještě celý duben. Dar můžete dát do pokladničky vzadu v kostele, proti dokladu, nebo poslat na účet sboru.  Zatím jsme ve sboru vybrali dar ve výši 18.184 Kč. Za všechny dary děkujeme.

Seniorátní rodinná neděle se bude konat v neděli 28. dubna ve Džbánově.  Pozvánka s programem je na nástěnce. Všichni jsem zváni. Bude moc hezké, když se zúčastníme. Zájemci, prosím, hlaste se farářce Haně Ducho.

Od pátku 10. května do neděle 12. května pořádáme víkendový pobyt v Chotěboři. Zájemci pište se na připravený list vzadu na skle místnosti pro děti. Cena za celý pobyt za dospělou osobu a dítě nad 12 let – 860 Kč a pro dítě od dvou do 12 let – 540 Kč. Tato cena je s polovičním obědem z restaurace. Je zde uveden ceník za pobyt i ceník jednotlivých služeb – noclehu, obědů a dalších jídel.

V následujícím týdnu se bratr farář Jiří Doležal dožívá 90 let. K tomuto životnímu jubileu mu přejeme mnoho Božího požehnání.  Ve sboru chceme toto krásné životní jubileum oslavit spolu s ním a jeho rodinou v neděli 19. května při bohoslužbách a při společném setkání na faře. Všichni jste zváni. Těšíme se na společnou oslavu.

Minulou středu se konala schůze staršovstva, zde jsou hlavní zprávy: Na programu byly provozní záležitosti sboru, hodnocení uplynulých akcí a plánování sborových akcí v následujícím období.

Na schůzi staršovstva se dostavila Pavla Queisnerová, se kterou jsme se rozloučili v rámci její pracovní funkce pastorační pracovnice a poděkovali jsme jí za dlouholeté služby pro náš sbor. Součástí setkání byl také rozhovor o celém kontextu jejího odchodu. Důvodem jejího odchodu byly dlouhodobé neshody, personální konflikty a jednání supervize. Pavla Queisnerová končí ve své funkci na konci června, do té doby bychom rádi uspořádali rozloučení i v rámci celého sboru.

Od července nastoupí na půl úvazku na pozici sborové asistentky sestra Jan Plchová. Jsme za to vděčni a těšíme se na novou spolupráci.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně situace ve staršovstvu a vývoje situace ve sboru, obraťte se na farářku Hanu Ducho, nebo kurátora Milana Chybu. Rádi zodpoví všechny Vaše dotazy.

Po bohoslužbách jste všichni zváni na posezení u kávy a čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.04.2019 v rubrice Ohlášky.