Ohlášky 14. 3. 2021

Čtení: Ex 3,1-15Sbírka:  
Text:Zj 1,4-6Účast:  
Písně: 625, 680, 188, 406VP:  
Kazatel:Hana Ducho  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Dnešní sbírka je určena na podporu školky v Bejrútu a syrských i libanonských dětí v ní, kterou vyhlašuje Diakonie prostřednictvím svého Střediska humanitární a rozvojové spolupráce.

V týdnu se budou konat tato online setkání:

  • ve čtvrtek v 18 hodin biblická hodina pro dospělé s Hanou Ducho
  • v pátek od 15 hodin Réva

Od zítřka se budou na celé faře vyměňovat okna. Děkujeme všem, kdo včera pomohli faru i farní byt vyklidit a připravit. Prosíme, myslete na zdařilý průběh akce ve svých modlitbách.  

Historická společnost VERITAS nás zve na seminář „Význam Karla II. z Lichtenštejna pro dějiny Moravy v širších souvislostech“. Osobnost olomouckého biskupa z barokní doby připomenou svými přednáškami Eva Melmuková a Petr Melmuk. Seminář můžete sledovat v sobotu 20. března v 10 hodin na YouTube kanálu VERITAS.

Prosíme o uhrazení částky za předplatné Českého bratra 350 Kč.

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva.

Podle pokynu obdržených od Synodní rady byl termín Výročního sborového shromáždění odložen na dobu po skončení epidemie. Tento typ jednání není možno konat on-line.

Sbírka konaná při příležitosti konání ekumenické bohoslužby v našem kostele vynesla 17 tis. Kč. Za tyto prostředky bylo nakoupeno občerstvení  pro zdravotníky v nemocnici Pardubice. Dar byl s vděčností přijat.

Staršovstvo rozhodlo o provedení nutné opravy střechy v naší modlitebně v Horním Jelení. Náklady očekáváme kolem 30 tis Kč

Velkou část jednání zabraly přípravy výměny oken na faře, jak již bylo zmíněno.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.03.2021 v rubrice Ohlášky.