Ohlášky – 14.3.2010

Čtení: Mk 6,30-44   |  Text: 2 Kor 1,3-7  |  Písně: 161; 164; 312; 697; 671; 309,7  |   Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 96/8  |  Sbírka: 1.880,- 

Výroční shromáždění našeho sboru se koná příští neděli 21.března zde v kostele od 14.00

 

Zprávy pro toto shromáždění jsou obsaženy ve sborovém listu, který jsme opět díky manželům Brtnickým mohli vydat.

 

Prosíme ty z Vás, kteří dopisy roznášíte, vyzvedněte si je prosím vzadu v kostele.

 

Finanční zpráva za rok 2009 a rozpočet na rok 2010 jsou také k vyzvednutí vzadu v kostele. Seznam hlasovných členů je rozložen na polici vzadu vlevo od východu.

 

Nyní po bohoslužbách se sejdou zpěváci u varhan k nácviku písně pro Květnou neděli.

 

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

 

Ve čtvrtek je biblická hodina v 17 hodin.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin. A v sobotu v 18,00 hodin

 

V sobotu se koná na faře zkuška sen. pěv. sboru na faře v 14.00

 

Příští neděle bude křestní nedělí. Bude pokřtěn Tomáš Macků.

 

V neděli za 14 dní, tj. 28.března chceme uskutečnit autobusový zájezd do Prahy na výstavu „Umění české reformace“. Koná se na Pražském hradě. Odjezd bude od kostela v 10:45, návrat v podvečer. Přihlašujte se vzadu v kostele. Ceny za zájezd i vstupné je uvedeno na přihlašovacím papíře.

 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na SF našeho sboru. Vynesla 2.665,- .

 

Také jsme na stavební fond přijali dary 3x 1.000,- a 300,-.Všem dárcům děkujeme.

 

Synodní rada rozeslala do sborů nabídky různých kurzů a rekreací pro letní období letošního roku. Zájemci o některý pobyt informujte se u s.Mandysové, přihlášky je třeba odeslat do poloviny dubna. Pozvánky visí na nástěnce.

 

Minulé úterý se konala schůze staršovstva. Projednali jsme návrh rozpočtu a vyslechli výsledek hospodaření sboru.

 

Stavba v Hronovické ulici – jednání s firmou Hokr pokračuje. Bližší informace o současném postupu sdělíme na sborovém shromáždění. Důležité je, že projekt je hotov a čeká se na jeho schválení příslušnými úřady.

V rámci stavby domu chceme zavést teplovodní přípojku i sem do kostela.

Kromě toho chceme také provést rekonstrukci sálu a místností v přízemí na faře.

Náklady na to vše budou činit asi 1 milion korun. Staršovstvo hledalo možnosti jak finance zajistit, vytvořilo skupinu která své návrhy předloží sborovému shromáždění.

 

Hledáme také druhého faráře sboru. Jediná kandidátka s kterou nyní jednáme, sestra Rut Brodská z Litoměřic, včera napsala, že naši případnou kandidaturu nepřijímá. Důvody jsou osobní, je unavená a chce si od farářské práce několik let odpočinout.

 

Vzadu v kostele je k zakoupení CD s písněmi z evangelického zpěvníku nazvané Někdo mě vede za ruku. CD vydal sbor na Vsetíně. Cena 120,- Kč

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 14.03.2010 v rubrice Ohlášky.