Ohlášky 14. 2. 2021

14.2. 2021                                                          Sborová oznámení

Čtení: Iz 42,1-9Sbírka:  
Text:Lk 18,31-42Účast:  
Písně: 607, 371, 643, 422VP:  
Kazatel:Hana Ducho  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

S.f. Hana Ducho má v týdnu od 15. do 21. 2. dovolenou, v případě potřeby ji zastoupí b.f. Jan Plecháček z Heřmanova Městce. Příští neděli povede bohoslužby bývalý synodní senior, b.f. Joel Ruml.

Příští neděli je celocírkevní sbírka, která je určena na tisk ČCE a jinou publikační činnost.

V týdnu se budou konat tato online setkání:

  • ve čtvrtek od 18 hodin biblická hodina s b.f. Jiřím Doležalem
  • z důvodu jarních prázdnin se v pátek Réva nekoná

Bratr Pavel Rosa je stále v kritickém stavu v nemocnici, jeho stav je stabilizován. Jeho žena Daria chce touto cestou poděkovat všem, kdo se za Pavla i za ni modlí. Naše modlitby jsou posilující. Prosíme, vytrvejme v modlitbách – nejen za Rosovi, ale za všechny, kdo zápasí s nějakou nemocí. Daria v současné době nemá moc sil, aby všem odpovídala na zprávy a telefonáty, proto nás prosí, abychom se telefonátů zdrželi. Děkujeme za pochopení.

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva. Nejdůležitější zprávy z jednání jsou tyto:

Ukázala se potřeba častějších ekumenických bohoslužeb tvořících křesťanské společenství v Pardubicích. Záměrem jsou pravidelná společná setkání 1x měsíčně, pravděpodobně některý čtvrtek. Program bude koncipován tak, aby byl zajímavý i pro hosty z necírkevního prostředí. Podrobnosti budou oznámeny v následujícím týdnu.

Staršovstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření našeho sboru za minulý rok.

Instalaci nového ozvučení v našem kostele chceme organizovat tak, aby bylo možno požádat o grant na tuto akci.

Staršovstvo přijalo základní koncepci opravy Hronovické. Zvolena byla varianta přízemní budovy s novými základy na novém půdorysu, s možností případného dalšího rozvoje této nemovitosti. Záměr bude představen celému sboru pro další diskusi.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.02.2021 v rubrice Ohlášky.