Ohlášky – 14.2.2016

Čtení: J 19,5-12  |  Text: Da 6,11-19  |  Písně: 166, 136, 680, 678, 690, 209  |  Kazatel: Michal Branda  |  Sbírka:3.285,-  |  Účast: 99/13

Děkujeme bratru jáhnovi Michalu Brandovi za jeho službu.

 

Dnes od 10.45 se konají také bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Horním Jelení.

 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na tisk ČCE a jinou publikační činnost .

 

Odpoledne ve 14.30 začíná na faře devatenáctá přednáška základů teol. vzdělávání na téma „Křest, večeře Páně, modlitba – uvedení do liturgiky“. Přednášet bude Tabita Landová z ETF v Praze.

 

Kromě obvyklých shromáždění se v týdnu budou konat tato:

V úterý ve 20 hod je schůzka učitelů nedělní školy, tentokrát v Třebosicích u Pospíšilových.

Ve středu dopoledne v 9.30 se sejdou maminky s dětmi.

Ve čtvrtek od 15 hod se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.

 

Ve čtvrtek proběhla řádná schůze staršovstva. Jednalo se o vhodných kandidátech na místo 1. faráře našeho sboru. Staršovstvo dále rozhodlo, že se připojíme k postní sbírce Diakonie ČCE na podporu lidí v uprchlických táborech v severním Iráku. Po dvě neděle – 21. a 28. února – se bude vybírat do domečku.

Velkou pozornost věnujeme realizaci záměru vybudovat v Hronovické ulici novou budovu.

Práce na modlitebně v Horním Jelení byly dokončeny, takže se tam dnes bohoslužby mohou konat již v nově zrekonstruovaných prostorách. Moc děkujeme všem, kteří se na této práci podíleli.

 

Zájemci o potvrzení darů pro roční zúčtování – pište se na papír na nástěnce. Zapsaní z minulého týdne si mohou potvrzení vyzvednout.

 

Kdo odebíráte časopis Český bratr a Kostnické jiskry, prosím, uhraďte předplatné na letošní rok.

 

Zájezd do Herrnhutu se bude konat 17 a 18 září. Předpokládaná cena zájezdu je 2 500 Kč.

Prosíme zájemce, aby se zapsali na papír na okně místnosti pro děti.

 

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

F. Plecháček – prezentace kartiček s pořadem bohoslužeb, MP a AVV:

Jistě jste si již všimli nových kartiček, které se objevily v lavicích…

Tento příspěvek napsal/a dne 14.02.2016 v rubrice Ohlášky.