Ohlášky – 14.2.2010

 Čtení: Lk 18,31-43    Text: 1. Kor 13   Písně: Kazatel: Ladislav Beneš  Účast:  Sbírka:   Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za dnešní bohoslužby.

 

Ve věku 80 let zemřel bratr Josef Hořeňovský z Újezda u Sezemic. Jeho pohřeb se konal v pátek zde v kostele a na hřbitově v Bohumilči.

Prosíme Pána Boha, aby potěšoval zarmoucené.

 

Náš bratr farář Ženatý je na sborovém dni v Litoměřicích.

Sborová sestra Pavla Queisnerová je nemocná, má těžku chřipku.

Dnes ji zastupuje sestra Kabelová. Děkujeme jí za pomoc.

 

Bratr farář má v příštím týdnu dovolenou. V nutném případu pohřbu se obraťte na něj.

 

Pokud se podaří sehnat zástup, bude ve farní kanceláři v úterý až čtvrtek někdo přítomen. Pokud ne, bude kancelář příští týden zavřená.

 

Mládež je na víkendovém seniorátním zimním pobytu v Horní Čermné.

 

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu na faře v obvyklých hodinách.

 

Ve čtvrtek se v 15.30 sejdou ženy z pardubických církví, které připravují Světový den modliteb na začátek března t.r.

 

Biblická hodina a mládež se sejdou v obvyklém čase.

 

Příští neděli navečer se koná setkání Kostnické jednoty. Promluví bratr farář Jiří Doležal na téma „Ekumena na začátku 21.století – Doba ledová nebo …?“

Tedy příští neděli v 17 hodin. Jste všichni srdečně zváni.

 

Minulý týden jsme obdrželi dar na SF 500,-

Sbírka na SF vynesla 3.003,- Kč všem dárcům děkujeme.

 

Příští neděle je první nedělí postní, budeme v našem shromáždění vysluhovat sv večeři Páně.

 

Sbírka příští neděli je celocírkevní a je určena na podporu církevního tisku.

 

Nyní po bohoslužbách jste zváni na faru.

 

Miluška Kačerová nás zve a poví nám bližší informace…

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 14.02.2010 v rubrice Ohlášky.